TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Jarosław Gowin: Jesteśmy w stanie znaleźć nisze, w których możemy konkurować z resztą świata

Polskie uczelnie techniczne mają duży potencjał. W grupie 10 tzw. uczelni badawczych znalazły się aż cztery z naszego kraju. To Politechnika Gdańska, Śląska, Warszawska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.  Młodzi naukowcy zaś, którzy zajmują się sztuczną inteligencją, mają możliwość stworzenia doktoratów wdrożeniowych, które powstawać będą przy wsparciu biznesu.

Obecność na tzw. krótkiej liście, czyli wytypowanie czterech polskich uczelni do grona 10, które staną się ośrodkami badawczymi, to duża nobilitacja.  Ponadto w latach 2020–2026 subwencję zwiększoną o 10 proc. będą otrzymywać następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska,  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Wrocławski.

W ubiegłym roku zaś wprowadzono program doktoratów wdrożeniowych w zakresie sztucznej inteligencji. Doktorant nad swoją rozprawą pracować będzie w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i jednostce naukowej (uczelni, instytucie badawczym) – i koncentrować się będzie na rozwiązaniu określonego problemu technologicznego. Otrzymywać będzie stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a nad jego pracą czuwać będzie dwóch opiekunów merytorycznych – z ramienia pracodawcy oraz z jednostki naukowej.

– Wkrótce Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa uruchomi kolejne szkolenia oraz studia z zakresu sztucznej inteligencji. Uważam, że to jest obszar, w którym na pewno nie będziemy się ścigać z największymi potęgami światowymi, takimi jak Stany Zjednoczone Ameryki, Niemcy czy Chiny, ale jesteśmy w stanie znaleźć swoje nisze, w których możemy konkurować z resztą świata – powiedział portalowi Newseria Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W trzeciej edycji doktoratów wdrożeniowych (w ramach naboru w 2020 roku) zostanie sfinansowanych 30 doktoratów z dziedziny sztucznej inteligencji.

Doktoraty wdrożeniowe w różnych obszarach nauki, w tym dotyczące sztucznej inteligencji, zostały wprowadzone ustawą z 2017 roku. W ramach dwóch edycji programu około 800 doktorantów z 70 wydziałów szkół wyższych rozpoczęło prace dla około 500 firm. Nabory wniosków w roku 2020 i w kolejnych latach trwają od 31 marca do 31 maja danego roku.

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego wynosi 3450 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, oraz 4450 zł – po jej dokonaniu.

Źródło: Newseria

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...