Jaki zysk za przekazywanie danych o abonentach?

381
usługa telekomunikacyjna

Z aktualnej wersji projektu ustawy o opłatach abonamentowych wynika, że sieci kablowe oraz dostawcy płatnej telewizji mogą oczekiwać zysku w wysokości od 6 do 10 procent kosztów, które poniosą za przekazanie Poczcie Polskiej informacji o abonentach RTV.
Od razu trzeba zaznaczyć, iż na zwrot kosztów mogą liczyć dostawcy telewizji płatnej. Autorzy projektu ustawy są zdania, że to rozsądny zysk. Wprowadzenie ustawy nie będzie się zatem wiązało z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek kosztów, czyli nie ma tutaj mowy o stracie.
Źródło: www.pap.pl