Jak zwiększana jest dostępność cyfrowa?

142
język migowy, dostępność cyfrowa

O tym w jaki sposób Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalne pracuje nad zwiększaniem dostępności cyfrowej rozmawiano w trakcie spotkania zorganizowanego przez Związek Cyfrowa Polska. Poruszono m.in. temat prac nad ustawą wdrażającą Europejski Akt o Dostępności. W spotkaniu uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Na spotkaniu poruszano szeroki zakres tematów, chociaż wszystkie związane były z dostępnością cyfrową. Produkty i usługi poprawiające w tym zakresie sytuacje osób z niepełnosprawnościami są liczne. To chociażby komputery, smartfony, e-booki i telewizory, usługi bankowe czy zakupy przez internet. To o nich czytamy w Europejskim Akcie Dostępności (EAA).

–  Jesteśmy w przededniu wdrożenia Europejskiego Aktu o Dostępności, który mocno wkracza do świata cyfrowego – zapowiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas spotkania przy Okrągłym Stole.

Wraz z wprowadzeniem EAA zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie należało jedynie do podmiotów publicznych, ale obejmie podmioty sektora prywatnego jak firmy różnej wielkości. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad regulacją, która przeniesie do polskiego prawa wymagania dyrektywy EAA.

–  Ustawa wdrażająca EAA zmieni podejście do dostępności. Skupiamy się na przygotowaniu dobrych przepisów prawnych, które sprawią, że to okno na świat, którym jest przestrzeń cyfrowa, stanie się oknem dostępnym dla wszystkich – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Według Michała Kanownika kwestie dostępności cyfrowej to jednocześnie szansa i wyzwanie.

– Technologia może być nadzieją dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. To właśnie w niej tkwi nadzieja na pokonanie dotychczasowych barier – powiedział Michał Kanownik, prezes Związku Polska Cyfrowa.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej mówiła również o działaniach inwestycyjnych przyczyniających się do poprawy dostępności. W tym celu wykorzystywane są chociażby Fundusze Unijne.

– W programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 będziemy wspierać zarówno przedsiębiorców, jak i organy nadzoru rynku, które będą czuwać nad realizacją obowiązków nałożonych na biznes – zapewniła Jarosińska-Jedynak .

W Okrągłym Stole uczestniczyli także przedstawiciele środowisk reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami.

Źródło: gov.pl