TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Konferencja PIKE: jak wyregulować regulatora?

Podczas konferencji Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „Nowy Świat – Nowe Wyzwania” pojawił się temat roli regulatorow we współczesnym świecie mediów i telekomunikacji. Zdaniem prelegentów światy operatorów i nadawców coraz bardziej przenikają się. Czy oznacza to, że powinien powstać jeden wspólny regulator? 

Moderatorem rozmowy “Nasze sprawy – nic o nas bez nas” był Jerzy Straszewski prezes zarządu PIKE, a zaproszonymi goścmi byli Jacek Oko – prezes Urząd Komunikacji Elektronicznej, Witold Kołodziejski – przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Juliusz Braun, przedstawiciel Rady Mediów Narodowych. Przedstawiciele poszczególnych organów i urzędów przedstawili swoje punkty widzenia, które były jednak dalekie od chęci połączenia organów regulacyjnych. 

Łączenie regulatorów to pomysł, który poruszany był już przez Annę Streżyńską w 2011 r. Ówczesna prezes UKE dostrzegła nasilającą się unifikację wspomnianych branż. Czy idea powróci współcześnie? Sam fakt, że temat pojawił się podczas konferencji PIKE jest sygnałem, że dyskusja o regulatorach w Polsce będzie zyskiwać na znaczeniu.

Rozwiązanie z jednym regulatorem na rynku byłoby nawiązaniem do Office of Communications (Ofcom), brytyjskiego organu państwowego, który w 2005 r. zastąpił i przejął pięć istniejących wcześniej urzędów: Broadcasting Standards Commission, Independent Television Commission, Office of Telecommunications (Oftel), Radio Authority i Radiocommunications Agency. Ofcom ma za zadanie kontrolować i nadzorować rynek mediów i telekomunikacji w UK.

Jak kształtuje się krajobraz polski krajobraz regulatorów branży mediowej? Graczy mamy następujących: UKE, KRRiT oraz Radę Mediów Narodowych. Jestem pewien, że żaden z nich nie chciałby utracić wpływów. Przywołajmy zatem ich historię i kompetencje.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powstała 28 kwietnia 1993, by zgodnie z Konstytucją RP, stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. KRRiT ma uprawnienia do projektowania w porozumieniu z premierem kierunku polityki państwowej we wspommnianej dziedzinie, określania warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych i wysokości opłat za udzielanie koncesji oraz wpis do rejestru. 

Urząd Komunikacji Elektronicznej jako centralny organ administracji rządowej został ustanowiony z dniem 14 stycznia 2006 r. Do jego zadań należy m.in. rezerwacja i przeprowadzanie konkursu na rezerwację częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych (w porozumieniu z przewodniczącym KRRiT), prowadzenie rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i analiza rynku. 

Rada Mediów Narodowych istnieje od 22 czerwca 2016. Ten kolegialny organ powołuje i odwołuje zarządy i rady nadzorcze (w tym prezesów) Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Rada pełni także funkcję doradczą w zarządzaniu mediami publicznymi. Obecnie jej przewodniczącym jest Krzysztof Czabański.

Potrzeba istnienia regulatorów na rynku nie podlega dyskusji, chociaż prezes Straszewski wyznał, że operatorzy chcieliby działać na całkowicie wolnym rynku. Odniósł się do tego przewodniczący KRRiT, którego zdaniem taka koncepcja wprowadziłaby nadmierny chaos – regulatorzy są potrzebni chociażby w przypadku analizowania sporów pomiędzy operatorami. Rozmówcy zgodzili się natomiast, że nadmiera regulacja rynku działa na jego szkodę. Należy unikać inkorporowania do branży skomplikowanych przepisów i niejasnych wytycznych. 

Dr inż. Jacek Oko, piastujący funkcję prezesa UKE od niedawna, zaprezentował swój pogląd na omawianą sprawę. Jego zdaniem granicą regulacji powinien być dobrostan operatorów oraz wszystkich innych uczestników rynku telekomunikacyjnego, a regulator powinien wspierać nadzorowany rynek. Realizacja tego stanowiska może być dla operatorów ważnym elementem prowadzenia swoich biznesów, zgodnie z przewodnim hasłem dyskusji – “nic o nas bez nas”. Takie stanowisko może zostać pozytywnie odebrane w środowisku operatorów telekomunikacyjnych.

Prace nad utworzeniem wspólnego regulatora – chociaż obecnie na etapie “co byłoby gdyby” – powinny rozpocząć się od odpowiedzi na pytanie: czy w momencie, w którym Ministerstwo Cyfryzacji przestało funkcjonowac jako osobny podmiot, bylibyśmy gotowi na czasową destablizację kolejnych organów? 

Źródła:

  • Panel “Nasze Sprawy – nic o nas bez nas” / Konferencja PIKE
  • rp.pl
Michał Koch
Michał Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...