Jak silne jest promieniowanie 5G i czy może nam zaszkodzić? Odpowie na to SI2PEM

259

Polacy nadal obawiają się promieniowania elektromagnetycznego z sieci 5G. Nie zmieniły tego nawet różne kampanie informacyjne mające ich uspokoić. System SI2PEM jest szansą na zmniejszenie tych obaw. Pozwoli on sprawdzić promieniowanie stacji bazowych w najbliższej okolicy. Każdy będzie mógł to zrobić samodzielnie.

System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne – SI2PEM jest projektem realizowanym realizowany przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. To jedno z działań  podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pomysł narodził się już w 2017 roku, jednak prace nad nim rozpoczęto w lutym roku 2019.

20 lipca 2021 system SI2PEM rozpocznie działanie i każdy będzie mógł sprawdzić poziom pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez stacje bazowe w okolicy i nie tylko.

Poprzez system  informatyczny SI2PEM będą gromadzone wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego. Pomiary prowadzone będą przez akredytowane laboratoria.

Z systemu SI2PEM  będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany rozkładem PEM w swoim otoczeniu. Ale także prowadzący instalacje tacy jak operatorzy telefonii komórkowych, którzy będą chcieli efektywnie planować budowę sieci. Pozwoli im to uniknąć przekroczenia dopuszczalnych wartości odczytów.

Dostęp do systemu SI2PEM będzie możliwy przez stronę internetową. Twórcy obiecują też prosty i czytelny interfejs. Pozwoli to sprawdzić podstawowe informacje o instalacjach wytwarzających PEM oraz wyniki pomiarów PEM. Zarówno tych wykonywanych przez akredytowane laboratoria jak i prowadzone przez GIOŚ w ramach monitorowania środowiska. Dodatkowo w systemie będą zawarte wyniki obliczeń ciągłych rozkładów PEM o częstotliwościach radiowych na terenie całego kraju.

Wyniki pomiarów PEM będzie można też pobrać w formie raportu.

Źródło: telepolis.pl