Jak poprawnie zgłosić plan inwestycyjny?

407

 

W ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA zbieramy plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci NGA na lata 2019 – 2022. Ministerstwo Cyfryzacji podpowiada, jak zgłosić plan, żeby został on uznany za wiarygodny.

Lista obszarów białych NGA dla pozostałych interwencji w ramach I osi PO PC zostanie opracowana wyłącznie na podstawie danych przekazanych w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE w 2019 roku oraz konsultacji społecznych obszarów białych NGA. Tak przygotowana lista obszarów białych NGA będzie ostateczną listą i po jej opracowaniu nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące istniejącej lub planowanej do wybudowania infrastruktury.

Jeśli nie zgłosisz planu inwestycyjnego, to musisz liczyć się z tym, że na obszarze Twojej inwestycji może zostać wybudowana sieć przez beneficjenta PO PC.

Konsultacje społeczne trwają od 6 sierpnia do 6 września 2019 r. W konsultacjach należy zgłaszać inwestycje planowane lub realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. Zgłaszając plan, wskaż wszystkie punkty adresowe, które chcesz objąć zasięgiem swojej inwestycji, jej technologię, szacowaną przez Ciebie wartość, a także planowany harmonogram jej realizacji.

Plany inwestycyjne są zbierane przez System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) dostępny pod adresem: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/. Szczegółowy sposób przekazywania planów został opisany w Instrukcji zbierania planów inwestycyjnych.

ako potwierdzenie wiarygodności planu inwestycyjnego musisz obowiązkowo przekazać co najmniej 2 dokumenty, z których (z każdego odrębnie) musi wynikać, że:

  1. rzeczywiście planujesz inwestycję, ewentualnie poczyniłeś już pewne kroki by ją zrealizować i
  2. posiadasz lub możesz (będziesz) posiadać wystarczające środki finansowe na zrealizowanie inwestycji.

Jeżeli nie przekażesz prawidłowych dokumentów, nie zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia. Nieprzekazanie dokumentów lub przekazanie nieprawidłowych dokumentów (np. niepodpisanych) skutkuje odrzuceniem planu.

O ocenie wiarygodności planów przeczytacie tutaj.

[źródło: gov.pl]