Jak pokonać barierę innowacyjności?

391

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wraz z Partnerami zaprasza do udziału w VIII Forum Gospodarczym Time, które odbędzie się 29 lutego 2016 roku, w hotelu Hilton w Warszawie. Forum Gospodarcze TIME stanowi neutralną platformę do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat rozwoju rynku nowych technologii w Polsce i na świecie. Co roku gromadzi 800 uczestników reprezentujących ponad 400 firm oraz przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej, samorządowej, a także liczne środowiska naukowe.

KIGEiT reprezentuje przemysł ICT – innowacyjną część polskiej gospodarki prywatnej, która ponosi główne koszty dotowania kapitalizmu państwowego. Z inicjatywy członków Izby powstał Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu, którego celem jest monitorowanie działań organów Państwa i domaganie się faktycznej realizacji polityki przestawiania gospodarki na innowacyjne tory rozwoju. VIII Forum Gospodarcze TIME w całości poświęcone jest praktycznym aspektom innowacyjnego kierunku rozwoju, jakim jest cyfryzacja wszystkich sektorów gospodarki. Główne zagadnienia Forum:
1. Innowacyjna transformacja systemu zasilania gospodarki – spójny program cyfrowego kierunku energetyki systemowej, obywatelskiej i budownictwa.
2. Jednolity rynek cyfrowy – szansa i wyzywania ekonomiczno-społeczne.
3. Cyfrowo zintegrowany kierunek rozwoju infrastruktury technicznej.
4. Spójność polityki gospodarczej w zakresie B+R+I ze strategią innowacyjnego rozwoju.
Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu to apel do całego społeczeństwa, abyśmy poprzez swoje wybory, decyzje i codzienną aktywność świadomie i konsekwentnie realizowali prezentowany Program a tym samy dążyli do założonego celu.
Uczestnictwo w FGTIME:
Aby otrzymać bezpłatną akredytację na Forum wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej: Rejestracja lub przyjść na Forum z ważną legitymacją prasową.
Wszystkie informacje na temat Forum Gospodarczego TIME dostępne są na: Forum Gospodarcze TIME
Dodatkowe informacje:
Krzysztof Węglarz
tel. 504 278 770
e-mail: krzysztof.weglarz@kigeit.org.p