TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Jak chronić markę ISP?

Marketing i budowa marki to motory napędowe sukcesu.  Przedsiębiorców z kręgu ISP dotyczy to tak samo jak wszystkich innych. Dlatego ważne jest, żeby wiedzieć w jaki sposób wykorzystywać te narzędzia. Jak zadbać o swoje logo czy nazwę?

Przedsiębiorcy nie mają świadomości, że wraz z budowaniem rozpoznawalności swojej marki, narażają się też na próby jej wykorzystania. Ktoś może posłużyć się takim samym lub podobnym oznaczeniem. I chociaż w takim wypadku można dochodzić roszczeń wobec podmiotu naruszającego, to postępowanie jest skomplikowane i długotrwałe. Dlatego pokrzywdzeni nieczęsto się na to decydują.

Lepszym rozwiązaniem jest pozyskanie prawa ochronnego znaku towarowego.

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie odróżniające przedsiębiorcę od innych. Najpopularniejszymi są znaki towarowe słowne, graficzne lub słowno-graficzne.

W celu ochrony znaku towarowego konieczna jest jego „rejestracja”. Jej skutkiem jest uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy. W Polsce zajmuje się tym Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UP). A zarejestrowane znaki są widoczne w ogólnodostępnej bazie na stronie internetowej UP. Ich ochrona dotyczy jedynie terytorium Polski.

Po uzyskaniu prawa ochrony znaku towarowego, przedsiębiorca może posługiwać się nim na „wyłączność”. Takie prawo przyznawane jest na 10 lat i można je przedłużyć.

Żeby taką ochronę uzyskać ,trzeba przede wszystkim złożyć wniosek. W nim określić jak będzie się używać znaku, jakie usługi czy towary będą nim oznaczane. Musi być to zgodne z tzw. klasyfikacją nicejską dzielącą się na 43 klasy. Dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych najistotniejsza jest klasa nr 38 – telekomunikacja. W niej znajdują się kategorie takie jak nadawanie telewizji kablowej, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji czy transmisja danych.

Natomiast w  przypadku znaków graficznych, należy również określić kolorystykę znaku zgodnie z tzw. klasyfikacją wiedeńską.

Uzyskanie ochrony znaku towarowego to także poniesienie pewnych kosztów. Łącznie to około 940,00 zł. Wchodzi w to opłata za zgłoszenie, opłata za ogłoszenie w BUP, opłata za pierwszy okres ochrony.

Przed rejestracją warto upewnić się że wybrany znak może pełnić funkcję znaku towarowego i nie został już wcześniej wybrany przez kogoś, kto ma zapewnioną jego prawną ochronę.

Posiadanie chronionego znaku towarowego potwierdza że dany przedsiębiorca może jako jedyny używać określonego znaku. Ułatwia to dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem znaku towarowego. Podnosi to też wartość przedsiębiorstwa. Zyskuje ono prawo majątkowe pozwalające zarabiać na licencji. Prawo do znaku można również sprzedać. A poza tym używanie znaku towarowego chronionego prawem przyczynia się do rozpoznawalności przedsiębiorstwa na rynku.

ISP powinni troszczyć się o swoją markę i zabezpieczać ją przed naruszeniem. Zadbanie o zabezpieczenie swoich praw do znaku może być przydatne nawet po wielu latach, gdy pojawi się inny podmiot na rynku o podobnym znaku. Wtedy pierwszeństwo do jego używania będzie miał nie ten, kto pierwszy zaczął realnie z niego korzystać, ale ten, kto pierwszy zadbał o jego prawną ochronę.

Źródło: okablowani.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...