Inżynier prezesem UKE

1493
klaster_bem1

Według nieoficjalnych informacji nowym prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej ma zostać dr inż. Jacek Oko, zastępca kanclerza Politechniki Wrocławskiej ds. Informatyzacji i dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego.

Kandydatura ta miała pojawić się w piątek, a Sejm ma niebawem podjąć uchwałę o powołaniu nowego kandydata na to niezwykle ważne dla operatorów telekomunikacyjnych stanowisko.

Jednocześnie pojawiła się informacja, że pełniący aktualnie obowiązki Prezesa UKE Krzysztof Dyl nie podjął się na stałe tej funkcji z przyczyn osobistych.

Dr inż. Jacek Oko jest pracownikiem dydaktycznym Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki na Wydziale Elektroniki PW, gdzie wykłada m.in. bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Związany jest także z Pracownią Sieci Telekomunikacyjnych, angażuje się w projekty badawcze i badawczo-rozwojowe. W latach 2010-2015 realizował takie projekty jak: „Specjalizowana Polska Infrastruktura na rzecz Laboratoriów Badawczych”, „Cloud Computing – nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”, „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego województwa dolnośląskiego do roku 2020″, w wcześniej „ „Budowa bezpiecznej sieci transmisji danych PWR.Net na terenie Politechniki Wrocławskiej”. Wśród doświadczeń praktycznych Jacka Oko wymieniane są m.in. systemy monitorowania sygnalizacji w sieciach telekomunikacyjnych i interaktywna platforma IPTV. Jako menedżer Jacek Oko pracował m.in. dla Telefonii Dialog, TK3, Televideomedia i Avista Media.