Internetowe białe plamy na mapie Polski. Rząd informuje, w jaki sposób chce je zlikwidować

518

Jak zapełnić białe plamy na mapie Polski, jeśli chodzi o dostęp do internetu. Na posiedzeniu sejmowej komisji cyfryzacji przedstawiciele KPRM poinformowali, jakie podejmą działania.

Podczas Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przedstawiono plany Ministra Cyfryzacji w zakresie wdrażania celów komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Łączność dla Konkurencyjnego Jednolitego Rynku Cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego COM”.
Poseł Lewicy Adrian Zandberg zauważył, że w powiatach wzdłuż wschodniej granicy Polski „nauka zdalna i praca zdalna okazała się tam w dobie pandemii niemożliwa”.

Sekretarz stanu Adam Andruszkiewicz zapewnił, że rząd jest świadom tego problemu i pracuje nad jego rozwiązaniem. Według Agnieszki Krauzowicz z KPRM, zlikwidowanie wszystkich białych plam w dostępie do internetu planowane jest w ramach zbliżającej się nowej unijnej perspektywy finansowej i Krajowego Programu Odbudowy. Ponadto wypełnianie białych plam w dostępie do internetu odbywa się także w ramach współpracy z samorządami w obecnym porządku prawnym, a kolejne wzmocnienie nastąpi w ramach wdrażania Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej.

„W ramach współpracy z samorządami chcielibyśmy zaproponować tzw. umowy inwestycyjne i zachęcić samorządy do aktywności w tym zakresie” – powiedziała, dodając, że to władze lokalne najlepiej wiedzą, którym obywatelom potrzebna jest pomoc.

Krauzowicz podkreśliła, że to samorządy powinny zachęcać operatorów poprzez stosowanie ulg w podatkach lokalnych i innych obciążeniach tak, aby inwestowanie lokalne było łatwiejsze i tańsze, a inwestycji dokonywano dokładnie w tych miejscach, w których jest zapotrzebowanie.

KPRM planuje również wykorzystać środki funduszu szerokopasmowego, który ma zacząć działać od przyszłego roku. Pierwsze robocze porozumienia w tej sprawie zostały już zawarte z samorządami.

Według NPS do 2025 roku, Polska ma zapewnić powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modyfikacji do przepustowości mierzonych w Gb/s, dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego, takich jak szkoły, węzły transportowe i główne miejsca świadczenia usług publicznych. Ponadto, pokrycie zasięgiem sieci 5G co najmniej dużych obszarów miejskich oraz wzdłuż najważniejszych sieci komunikacyjnych drogowych i kolejowych.

Na koniec 2019 r. 75 proc. gospodarstw domowych mogło korzystać z usług o przepustowości 30 Mb/s, z usług o przepustowości 100 Mb/s i więcej korzystało 23,3 proc. gospodarstw domowych.

Źródło: PAP