Internet szerokopasmowy w Afryce – Raport Komisji Szerokopasmowej ONZ

388

Komisja Szerokopasmowa ds. Zrównoważonego Rozwoju działająca przy ONZ opublikowała raport dotyczący cyfrowej transformacji Afryki. Współautorem dokumentu jest Prezes UKE Marcin Cichy, który jako jeden z Komisarzy Szerokopasmowych, uczestniczył w pracach grupy roboczej.

Raport „Connecting Africa through Broadband”Otwórz w nowym oknie jest efektem szerokich konsultacji i pracy w ramach grupy roboczej, które zostały zainicjowane przez Bank Światowy i których celem jest przyśpieszenie procesu cyfryzacji Afryki.

To szczegółowy plan działań ukierunkowanych na podwojenie do 2021 roku dostępu do łączności szerokopasmowej na kontynencie afrykańskim oraz zapewnienie tam powszechnego dostępu do tej technologii do 2030 roku. Raport zawiera zestaw konkretnych zaleceń, wdrożenie których zapewni Afryce dostęp do internetu szerokopasmowego. To m.in. edukacja w zakresie umiejętności technicznych tak, aby nowo powstała infrastruktura cyfrowa była w pełni gotowa do użycia, ustanowienie funduszu w celu wsparcia kosztownych inwestycji, a także zapewnienie zdrowej konkurencji na rynku usług szerokopasmowych.

Podczas prac nad raportem, jego autorzy zapoznali się z doświadczeniem UKE związanym z mapowaniem infrastruktury szerokopasmowej w Polsce.

Dokument wpisuje się w strategię Banku Światowego zawartą w planie „Gospodarka Cyfrowa dla Afryki” (DE4A) gdzie wskazano podstawowe obszary dla rozwoju cyfrowego na kontynencie. Zawiera także plan finansowy uwzględniający konieczne inwestycje. Jego autorzy zwracają uwagę na potrzebę stworzenia globalnej koalicji, której utworzenie umożliwi cyfrową transformację Afryki.

[źródło: UKE]