Internet szerokopasmowy na świecie w I kwartale 2021

286

Raport „Globalni abonenci Internetu szerokopasmowego w I kwartale 2021 r.” wykazuje, że na koniec I kwartału 2021 roku liczba światowych stacjonarnych łączy szerokopasmowych wyniosła 1,2 mld.

Skala ożywienia różniła się w zależności od badanych rynków, przy czym 15 krajów zgłosiło spadek subskrypcji stacjonarnych połączeń szerokopasmowych, tyle samo co w IV kwartale 2020 r. Spadek dotyczył głównie silnie nasyconych rynków usług szerokopasmowych, takich jak Finlandia i Singapur, lub tych, na których połączenia mobilne są preferowanym sposobem łączenia się z Internetem, na przykład ze względu na lokalne ukształtowanie terenu lub czynniki społeczno-ekonomiczne.

Prawie dwie trzecie wszystkich przyłączeń netto abonentów stacjonarnych usług szerokopasmowych pochodziło z Azji Wschodniej, która również zachowała największy udział w rynku regionalnym spośród wszystkich abonentów wynoszący 48%. Azja i Europa odnotowały kolejne największe udziały w przyłączeniach szerokopasmowych.

Najwyższe tempo wzrostu światłowodów odnotowano głównie na rynkach rozwijających się, przy czym Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy również odnotowały kwartalny wzrost w znaczącym tempie.

Trend przedstawia się następująco:

Między IV kw. 2020 a I kw. 2021 r. udział FTTH w łącznej liczbie abonamentów stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu nadal rósł – o 0,8 proc. i wyniósł 56,4 proc. Szerokopasmowe połączenia kablowe z udziałem 18,4 proc. spadły o 0,2 proc. Łącza ADSL i FTTx miały odpowiednio 12,2 i 13 proc. udziałów. Udział w rynku ADSL uległ dalszemu pogorszeniu w I kw. 2021 r., ponieważ konsumenci migrowali do bardziej zaawansowanych technologii szerokopasmowych.

Wzrost FTTH na wybranych rynkach:

Źródło: point-topic.com