Instytucje finansowe zwiększają wydatki na cyberbezpieczeństwo

Raport przygotowany przez Deloitte i FS-ISAC przedstawił wpływ cyfryzacji i pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo cybernetyczne w instytucjach finansowych.

Analitycy odnotowali wzrost wydatków na bezpieczeństwo cybernetyczne, a szczególnie tych dotyczących zarządzania prawami dostępu i tożsamością, monitoringu bezpieczeństwa i operacji w cyberprzestrzeni oraz bezpieczeństwa punktów końcowych i sieci.

Instytucjom finansowym w tworzeniu bezpieczniejszych produktów może pomóc przyjęcie zasady „security by design”, czyli uwzględnianie wymogów bezpieczeństwa już na etapie koncepcji i kreacji.

Wśród najważniejszych priorytetów inwestycyjnych związanych z bezpieczeństwem wymieniono: między innymi chmurę obliczeniową, analitykę danych i automatyzację procesów.

Przedsiębiorstwa mogą przyjąć model „zero trust”, czyli koncepcję całkowitego braku zaufania. Może stać się tak z powodu zatarcia granicy pomiędzy pracownikami, wykonawcami, klientami i partnerami.

Źródło: deloitte.com