II tura konsultacji dokumentów w ramach II-go konkursu POPC

Rozpoczyna się druga tura konsultacji dokumentów określających referencyjne zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II-go konkursu POPC:
– projekt zasad dostępu do gospodarstw domowych;
– projekt zasad dostępu do jednostek oświatowych .
Dokumenty zostały zmienione i uzupełnione w wyniku uwag zgłoszonych przez przedstawicieli beneficjentów i izb telekomunikacyjnych podczas pierwszej tury konsultacji i serii warsztatów. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim podejścia do kwestii ustalania opłat z tytułu świadczenia usług BSA i LLU do gospodarstw domowych oraz transmisji danych do jednostek oświatowych. Zmiany objęły również zakres oraz sposób publikowania informacji ogólnych oraz kwestię świadczenia usług hurtowych do punktów adresowych, które znajdują się w zasięgu sieci POPC ale nie zostały do niej bezpośrednio przyłączone.
W toku drugiej tury konsultacji zostaną przeprowadzone warsztaty, na których będą szczegółowo omawiane dotychczas zgłoszone uwagi i zmiany wprowadzone do dokumentów.
Zachęcamy do udziału w konsultacjach i warsztatach oraz zgłaszania stanowisk na adres l.drozd@uke.gov.pl do 31 października 2017 r.