Huawei chce przystąpić do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie

433

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, iż firma Huawei wyraziła zainteresowanie przystąpieniem do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber).

Resort przekazał, że obecna faza rozwoju programu nie przewiduje udział przedsiębiorstw spoza UE, NATO i państw partnerskich NATO. Dodatkowo, przystępowanie do Programu PWCyber wymaga wskazania zasobów po stronie administracji rządowej do aktywnej realizacji współpracy w jego ramach. Czynności przed podpisaniem porozumienia zajmują do 6 miesięcy.

Głównym celem Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on zbieżny z celami Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024 i służy do budowania zaufanego partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy partnerami technologicznymi a administracją rządową.

Do zadań Programu należy:

  • podnoszenie kompetencji w zakresie świadomości zagrożeń oraz metod ataków w cyberprzestrzeni
  • identyfikacja podatności i zagrożeń oraz wymiana informacji
  • opracowywanie rekomendacji w zakresie konfiguracji urządzeń i oprogramowania;
  • przygotowanie i prowadzenie oceny oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa
  • promowanie innowacyjnych rozwiązań i projektów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz budowanie partnerstwa z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

W grudniu 2019 roku pierwsza polska firma – Krypton Polska Sp. z o.o. – przystąpiła do PWCyber. Do Programu należy też m.in. Samsung, Nokia i Ericsson.

Źródło: cyberdefence24.pl