Huawei: Biała księga na temat bezpieczeństwa AI

387

 

Biała księga na temat bezpieczeństwa AI

Podczas konferencji HUAWEI CONNECT 2019 Huawei opublikował białą księgę „Thinking Ahead About AI Security and Privacy Protection”, w której nakreślił perspektywę i praktyki firmy w zakresie bezpieczeństwa AI i ochrony prywatności oraz zaproponował model wspólnej odpowiedzialności za nie.

Huawei określił siedem celów w zakresie bezpieczeństwa i prywatności jakim są: bezpieczeństwo i kontrola, przejrzystość i identyfikacja, ochrona prywatności, rzetelność, zarządzanie danymi, kompetencje i zapewnienie obiektywnego wdrożenia. Ponadto biała księga wprowadza praktyki Huawei w zakresie zarządzania bezpieczeństwem AI i ochroną prywatności. Produkty i aplikacje sztucznej inteligencji są częścią kompleksowego ekosystemu i obejmują szerokie grono uczestników rynku. Ze względu na trudności, jakie napotyka każda ze stron w samodzielnym rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem AI i zagrożeniami dla prywatności, Huawei proponuje model współodpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji i zarządzanie ochroną prywatności. Ma on działać w ramach pięciu grup, które mają współpracować na rzecz zdrowego rozwoju AI. Są to konsumenci i klienci, programiści aplikacji, instalatorzy, dostawcy rozwiązań typu full-stack oraz podmioty gromadzące dane.

 [źródło: informacja prasowa]