TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Happiness Index w pracy

Od roku wiele osób pracuje online. Szefowie firm zastanawiają się, jak w takich warunkach utrzymywać efektywność oraz rozwój pracowników i biznesu. Pomagają w tym badania, które odpowiadają na wiele nurtujących pytań. Zespół ekspertów PwC w Polsce badając środowisko pracy, kulturę organizacyjną i kompetencje – tak samym pracowników jak i szefostwa – stworzył Hapinness Index.

Od roku w trakcie badań pytania dotyczą pracy zdalnej i jej wpływu na efektywność, ale też o relacje w zespole czy motywacje. Wnioski z badań mogą przydać się firmom, które zastanawiają się nad dalszym modelem pracy. Kiedy może one być wykonywana online? Kiedy powrócić do trybu stacjonarnego? A może zastosować pracę hybrydową?

Praca hybrydowa

Z badań wyłania się wniosek, że najszczęśliwsi są pracownicy, którzy pracują właśnie hybrydowo. Ich Happiness Index wynosi  73 proc. i jest o 3 proc wyższy, niż pracowników zdalnych. Wygląda na to, że źródłem sukcesu jest znalezienie balansu między wykonywaniem częściowo pracy zdalnie, a częściową możliwością kontaktu bezpośredniego ze współpracownikami i przełożonymi.

Opracowując model pracy warto zastanowić się, co podniesie zadowolenie z pracy pracowników.

Także w badaniu “Upskilling Hopes & Fears 2021” 77 proc. pracowników wskazało model hybrydowy jako idealny dla swojej pracy. A jedynie 14 proc. osób chciałoby wrócić do pracy całkowicie stacjonarnej.

Kobiety radzą sobie lepiej

Kobiety i mężczyźni osiągają podobny wskaźnik satysfakcji z pracy. Jednak inne czynniki składowe go budują.
Dla kobiet najważniejsza jest atmosfera pracy – 82 proc, poczucie sensu pracy – 75 proc. oraz styl zarządzania bezpośredniego przełożonego – 77 proc.
Mężczyźni największą uwagę zwracają na współpracowników – 86 proc. i interesujące zadania – 81 proc.

Z tych różnic wynika fakt, że więcej mężczyzn odczuwa negatywnie skutki pracy zdalnej. Przez to spada ich motywacja i efektywność w pracy. To z kolei rzutuje na pracę w zespole.

Różnice między kobietami i mężczyznami w poziomie Happiness Index wynoszą nawet 13 p.p.

Zdalny onboarding

Happiness Index świeżo zatrudnionych pracowników jest zazwyczaj na bardzo wysokim poziomie w trakcie pierwszych 3-6 miesięcy. Wskazuje to na dobrze przeprowadzone działania adaptacyjne nowych pracowników (onboarding) także przy pracy zdalnej i hybrydowej.

Chociaż obecnie pojawiają się trudności w zapoznawaniu nowych pracowników z obowiązkami czy ich zapoznanie w zespole, to jednak wysoka motywacja na początku pracy pozwala pokonać te przeszkody. Ważne jest podtrzymywanie tego zaangażowania, by nie dopuszczać do rotacji nowych pracowników.

Zarządzający powinni też monitorować poziom zadowolenia pracowników. Najtrudniejszym momentem jest ten, w którym pracownik jest ok. 1,5-2 lata. Wskaźnik Happiness Index jest wtedy niższy nawet o 15 p.p. w porównaniu do innych.

Work-life balance

Ocena work-life balance pracowników zdalnych jest podobno do tych pracujących hybrydowo. O ile pracownik może pracować zdalnie w pewnym wymiarze czasu. Jednak ważne, by znać preferencje pracowników, ich możliwości czy sposób wykonywania pracy. Dzięki temu zwiększając lub zmniejszając część pracy, którą wykonują oni zdalnie, można wspierać ich w osiąganiu pozytywnych wyników work-life balance.

A od tego zależy zadowolenie pracownika, jego wydajność i efektywność. A to służy także firmie.


Źródło: www.pwc.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...