GUS potwierdza: w czerwcu inflacja wyniosła 11,5 proc.

Skarbonka

Pełna analiza Głównego Urzędu Statystycznego dotycząca wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 potwierdziła wcześniejszy szybki szacunek. W opisywanym okresie inflacja wyniosła 11,5 proc.

Od kilku miesięcy zaliczamy spadek inflacji. W czerwcu 2023 r. wyniosła ona 11,5 proc.

Przy rozbiciu na ceny usług i towarów widoczna jest jedynie niewielka różnica. W przypadku usług wzrost ich cen wyniósł 11,7 proc. W przypadku towarów jest to 11,4 proc.

W porównaniu z majem 2023 r. widoczne są jedynie niewielkie wahania cen. Miesiąc do miesiąca ceny usług wzrosły o 0,6 proc., natomiast ceny towarów spadły o 0,2 proc.

Niestety w przypadku żywności ceny nadal są na wysokim poziomie, a inflacji w tej kategorii wynosi 17,8 proc. Jednak w stosunku do maja 2023 r. ceny  żywności spadły o 0,3 proc.

Wysokie ceny utrzymują się także w przypadku użytkowania mieszkania i nośników energii. Tutaj wzrost cen w stosunku do czerwca 2022 r. wynosi 14,6 proc. W porównaniu z miesiącem poprzednim ceny w tej kategorii pozostały bez zmian.

Spadek cen zaliczył natomiast transport. W porównaniu z czerwcem 2022 r. jest on tańszy o 9,7 proc. Także w porównaniu z majem 2022 r. ceny transportu spadły, w tym wypadku o 0,3 proc.

Ceny w telekomunikacji

W opisywanym okresie łączność zanotowała wzrost cen o 9,1 proc. w stosunku do adekwatnego miesiąca roku poprzedniego. W porównaniu do maja 2022 r. ceny w tej branży wzrosły o 0,1 proc.

Ceny sprzętu w stosunku do czerwca 2022 r. wzrosły o 0,1 proc., a w stosunku do maja 2023 r. o 1,8 proc. Usługi telekomunikacyjne w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku zdrożały o 9,5 proc., ale w stosunku do miesiąca poprzedniego pozostały bez zmian.

Źródło: stat.gov.pl