GUS potwierdza: Inflacja 16,1 proc.

Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 roku. Potwierdza to, że w minionym miesiącu inflacja osiągnęła 16,1 proc. Wyższy wzrost cen dotyczył towarów niż usług.

W sierpniu 2022 r. inflacja wyniosła 16,1 proc. Ceny towarów wzrosły w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego o 17,5 proc. Ceny usług to wzrost o 11,8 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca inflacja to 0,8 proc. Dokładnie tyle wzrosły ceny towarów, ceny usług wzrosły o 0,7 proc.

Trzy główne czynniki odpowiedzialne za wysoki poziom inflacji to mieszkania, transport oraz żywność. Użytkowanie mieszkań wraz z nośnikami energii to wzrost cen o 27,4 proc. Ceny transportu wzrosły o 19,5 proc. Żywność i napoje bezakoholowe podrożały w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego o 17,5 proc.

Ogólnie w obszarze łączności wzrost cen w stosunku do sierpnia 2021 r. wyniósł plus 4,3 proc., i podobnie w stosunku do lipca 2022 r., bo plus 4,1 proc. O ile jednak ceny usług w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego wzrosły o 4,8 proc., to ceny sprzętów telekomunikacyjnych odnotowały spadek o 8,3 proc.

Źródło: stat.gov.pl