GUS: Podsumowanie rynku telekomunikacyjnego w 2019 r.

600
a 10Base T ethernet cable RJ45 plug with sockets in the background

Główny Urząd Statystyczny podsumował stan rynku telekomunikacyjnego w 2019 r.

Przychody z działalności na rynku telekomunikacyjnym w omawianym roku wyniosły 39,622 mld PLN: 10,964 mld PLN to telefonia ruchoma, 9,125 mld PLN dostęp do internetu, a telefonia stacjonarna – 1,569 mld PLN.

Rodzaje i liczba łączy abonenckich w Polsce przedstawia się następująco:

Raport GUS „Telekomunikacja 2019”
Raport GUS „Telekomunikacja 2019”


W 2019 r. mieliśmy 209 operatorów telefonii stacjonarnej (236 w 2018 r.), 91 operatorów w sieci ruchomej (88 w 2018 r.), 720 operatorów telefonii VoIP (695 w 2018 r.), a dostęp do Internetu oferowało 2748 przedsiębiorstw (2757 w 2018 r.).

Rodzaje technologii dostępu do Internetu stacjonarnego:

Raport GUS „Telekomunikacja 2019”

Liczba usług Internetu stacjonarnego:

Raport GUS „Telekomunikacja 2019”

Polacy przesłali 3874,7 PB danych (348,0 PB danych w roamingu zagranicznym), a czas trwania krajowych połączeń telefonicznych w 2019 roku wyniósł 2,626 mld minut.

Całość raportu znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: GUS