Grupa MiŚOT na Konferencji KIKE 2022

Konferencja KIKE 2022 była jednym z największych tegorocznych wydarzeń branży telekomunikacyjnej. Najważniejszym punktem tegorocznej edycji była prezentacja raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego, który przygotowała Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej we współpracy z firmą Audytel. Mocnymi punktami wydarzenia były prelekcje, panele i szkolenia przygotowane przez Grupę MiŚOT.

Ponad ośmiuset uczestników brało udział w prelekcjach, szkoleniach oraz dyskusjach w ramach czterech ścieżek tematycznych w salach: Głównej, Telewizyjnej, Biznes oraz MiŚOT. 

We wtorek (20 września) konferencję oficjalnie otworzył Karol Skupień, prezes KIKE. Towarzyszyli mu Sebastian Kachel, wiceprezes MiŚOT SA oraz Krzysztof Czaja, prezes Fundacji Nasza Wizja.  

O Grupie MiŚOT

Zaraz po otwarciu w telegraficznym skrócie przedstawione zostały projekty Grupy MiŚOT. Sebastian Kachel zaznaczył przy tym, że dla inicjatywy niezwykle ważne są inkubowane projekty, w tym MdI (budujący polską sieć LoRaWAN) oraz Centrum Przetwarzania Danych. MiŚOT Data Center to poważna inwestycja, która przyniesie operatorom także wartość innowacyjną i szybko zacznie generować zyski. 

Ścieżki tematyczne 

W Sali Biznes przeważały zagadnienia ekonomiczne i prawne, które istotne są dla sprawnego prowadzenia przedsiębiorstwa, a w Sali Telewizyjnej rozmawiano m.in. o zmianach w prawie autorskim, regulacjach na rynku telewizyjnym oraz o przyszłości telewizji. 

Gala

Konferencja KIKE to nie tylko spotkania i dyskusje, ale uroczyste wieczory, podczas których zostały wręczone wyróżnienia. Nagrody KIKE Connector trafiły do Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, Witolda Kołodziejskiego, przewodniczącego KRRiTV, KIKE Partner do Hawe Telekom, KIKE Razem do Krzysztofa Dzięgielewskiego, a Grupa MiŚOT została nagrodzona tytułem KIKE Innowator za projekt “Polski Internet Rzeczy”.

Polska LoRaWAN 

Projekt związany z pokryciem kraju siecią LoRaWAN jest coraz szerzej doceniany i budzi rosnące zainteresowanie, co widać było na poświęconym mu panelu z udziałem Tomasza Brola, Artura Tomaszczyka i Sebastiana Kachela. Budowa sieci trwa. Przedstawiciele projektu namawiają operatorów do zakładania bramek dostępowych, aby sieć LoRaWAN jak najszybciej stała się obecna była w każdym powiecie. W dalszych planach jest też roaming międzynarodowy.

MiŚOT oferuje

Paweł Białas, dyrektor ds. rozwoju Grupy MiŚOT, zaprosił natomiast do korzystania z gotowych produktów Grupy, w tym do dołączenia do EPIX. Nie zabrakło wzmianki o współpracy EPIX z Beyond.pl w ramach konsorcjum TeleSynergia.

Łukasz Biernacki przekazał najważniejsze informacje o działaniach projektu MdO, a Krzysztof Fujarski i Marek Nowak zaprezentowali najnowsze dokonania medialnego projektu MdM. Tomasz Brol opowiedział kilka szczegółów związanych z siecią LoRaWAN, natomiast Daniel Piecuch przekazał informacje o najnowszych dokonaniach Fundacji Lokalni. Paweł Gniadek przedstawił dokonania TeleOdpowiedzialnych i opowiedział o wsparciu przygotowanym dla mieszkańców Ukrainy. Beneficjentami pomocy były m.in. ukraińskie dzieci, które przyjechały do Janowa Podlaskiego, gdzie odbywał się drugi Lokalny Zjazd MiŚOT.

Podczas panelu podkreślono CSR-owy aspekt działalności MiŚOT-ów. Promowana jest lokalność, a Grupa MiŚOT opracowała Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu. Konkurs TeleOdpowiedzialni pokazuje społeczne inicjatywy, na których operatorzy mogą się wzorować. Na przykładzie marki Fiber omówiono wpływ społecznej odpowiedzialności na strategię marketingową przedsiębiorstwa. Działania CSR należy traktować szerzej niż tylko charytatywność. To także ochrona środowiska i dbanie o relacje z pracownikami. To również okazja do pokazania marki i wsparcia regionu, w którym działają.

Ilona Malik, prawniczka pracująca dla Grupy MiŚOT, oraz Sebastian Kachel nawiązali do przygotowywanego procesu udostępniania akcji Grupy MiŚOT. Obecnie operatorzy są proszeni o wyznaczenie pełnomocników, którzy będą koordynować kwestie formalne i techniczne związane z procesem nabywania walorów przez akcjonariuszy. Sebastian Kachel przyznał, że będzie to spore wyzwanie logistyczne, ale MiŚOT-y zyskają wiele. – Chcemy się podzielić sukcesem, który współtworzycie, zamawiając nasze usługi. Spółki Grupy MiŚOT w większości generują zyski, rozwijają się i są w dobrej sytuacji finansowej.

Warto wiedzieć, że bycie akcjonariuszem daje prawo do dywidendy, prawo do informacji i wglądu do dokumentów, a także prawo głosu w sprawach MiŚOT. Statut przewiduje, że walne zgromadzenia będą odbywały się wirtualnie.

Cyberbezpieczeństwo i wiedza

Przedstawiciele projektu MdS pochwalili się, że w ramach zwiększenia cyberbezpieczeństwa wśród MŚP pracują nad biblioteką szkoleń dotyczącą tej dziedziny wiedzy. Maciej Linscheid zaprosił wszystkich zainteresowanych do współpracy, gdyż MdS zaczyna testy komercyjne usługi.

Trzeciego dnia konferencji odbyły się również prelekcje dotyczące cyberbezpieczeństwa. Udział w nich wzięli Paweł Wołowczyk, Kinga Pawłowska-Nojszewska, Mirosław Szymczak, Marcin Zemła, Piotr Grzybowski, Marcin Wysocki oraz Łukasz Bazański. Uczestnicy dowiedzieli się, jak odróżnić powszechne opinie o cyberzagrożeniach od faktów, a także od czego zależy poziom zagrożenia w telekomunikacji. 

Pojawił się też temat nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Podczas wydarzenia dużym zainteresowaniem cieszyła się MiŚOT Akademia, której zadaniem jest stworzenie przestrzeni do rozwoju zarówno dla właścicieli firm telekomunikacyjnych, jak i ich pracowników. Projekt wspiera małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych poprzez dostarczanie sprawdzonej i aktualnej wiedzy niezbędnej do codziennej pracy. W dniu zerowym konferencji odbył się cykl wykładów pod szyldem MiŚOT Akademii. Dla uczestników przygotowano konkurs dla Wzorowych Uczniów. Projekt koordynuje Marcin Orocz.

Uczestnicy Konferencji KIKE dowiedzieli się również, jak media działają dla potrzeb branży telekomunikacyjnej, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu oraz jak komunikować się w mediach społecznościowych, by przekaz trafiał do najszerszej liczby odbiorców.

Raporty UKE i KIKE 

Raport UKE, który ukazał się kilka miesięcy temu, omówiła podczas konferencji Agnieszka Gładysz z UKE. Prelegentka skupiła się na zagadnieniach dotyczących sektora MŚP. Na polskim rynku działa niemal cztery tysiące małych i średnich operatorów, a 24 proc. gospodarstw domowych jest przez nich obsługiwanych. Dane UKE potwierdzają rozdrobnienie rynku telekomunikacyjnego w Polsce, warto natomiast pamiętać, że mali i średni operatorzy stanowią 99,6 proc. wszystkich operatorów w kraju (za MŚP uważa się takie, których przychód netto wynosi do 50 mln EUR).

Rok 2021 był rekordowy pod względem inwestycji, a udział wydatków MSP w tych inwestycjach to 28 proc. Co więcej, aż 40 proc. użytkowników internetu stacjonarnego korzysta z usług MŚP. Głównymi technologiami są natomiast Ethernet, LAN oraz WLAN. MŚP zdominowali usługi quadruple play. 

Agnieszka Gładysz podkreśliła znaczenie małych i średnich operatorów w roli inicjatora zainteresowania nowoczesnymi usługami (m.in. IPTV) wśród użytkowników. Nie zabrakło też słów o znaczeniu integracji w środowisku, gdyż rozdrobnienie może być słabą stroną operatorów.

Następnie zaprezentowany został raport o stanie rynku telekomunikacyjnego prezesa KIKE. Przedstawił on nieco inne spojrzenie na oficjalne dane urzędowe. Skupili się na nich Karol Skupień, prezes KIKE, Piotr Wiąckiewicz, ekspert KIKE ds. funduszy zewnętrznych oraz Grzegorz Bernatek, kierownik działu analiz Audytel. Przygotowany dokument rozszerzył analizę rynku, przedstawiając działalność operatorów z sektora MŚP także w kontekście podatkowym, pracowym i znaczenia dla społeczności lokalnych.

Grzegorz Bernatek odniósł się w szczególności do wkładu MŚP w płacone lokalnie podatki. Ekspert jest zdania, że to zauważalna różnica, która wyróżnia ten segment rynku telekomunikacyjnego. Według szacunków Audytela na każde 1000 PLN przychodów MŚP aż 13,66 PLN wraca do samorządów w postaci podatku CIT. W przypadku dużych operatorów jest to tylko 4,20 PLN.

Eksperci Audytela prognozują też  że rynek komunikacji elektronicznej czeka w najbliższych latach stagnacja (dotycząca m.in. przychodów), ale dane wskazują, że sektor MŚP pozostanie liderem zasięgów 30+ Mb/s. Zebrane dane wskazują, że Polacy chętniej kupują usługi małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych – udział tego segmentu rośnie i na koniec 2021 osiągnął rekordowe 38 proc.

Aż 60 proc. zakończeń budynkowych sieci światłowodowych należy do MŚP. W ostatnich pięciu latach ten sektor zrealizował 1,8 mln zakończeń, co stanowi 56 proc. liczby inwestycji w stacjonarne usługi NGA. Mali i średni przedsiębiorcy są liderami zasięgu w obszarach wiejskich. Odpowiadają tam za 80 proc. wszystkich zasięgów.

Prezes KIKE zauważył, że mali i średni przedsiębiorcy telekomunikacyjni rozwijają sieci z własnych środków, podczas gdy fundusze i wsparcie publiczne trafia do dużych firm telekomunikacyjnych. Średnia wartość projektów w ramach POPC to ponad 21 mln PLN. Ze względu na skalę projektów ten budżet trafia do dużych, zagranicznych firm, a nie do mniejszych, lokalnych.

W wielu przypadkach to właśnie MŚP budują szybciej i sprawniej. Ogromne znaczenie będzie miało jednak wydatkowanie środków publicznych. Wpłynie to na obraz rynku w perspektywie najbliższych pięciu lat.

Więcej o branży telekomunikacyjnej

W Sali Telewizyjnej przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski opowiedział o nowych regulacjach rynku telewizji, które dotyczą m.in. implementacji rozporządzeń aktów o usługach i rynkach cyfrowych. KRRiT zamierza dalej stać na straży praw odbiorców. Zadaniem Polski będzie implementowanie wspomnianych aktów. Będzie trzeba dostosowywać do nich zapisy, musi zostać wyznaczony koordynator i odpowiednie urzędy, które będą z nim współpracować. KRRiT będzie głównym organem implementującym, a proponowane zmiany zostały przedstawione stronie rządowej.

O zmianach w sprawozdawczości mówili przedstawiciele UKE w Sali Biznes. Nie zabrakło również analizy wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy sieci światłowodowych oraz tematyki obniżenia kosztów prowadzenia działalności z wykorzystaniem funduszy z UE.

Wśród innych wartych wzmianki prelekcji znalazły się tematy dotyczące funduszy dla MŚP w ramach cyfryzacji kraju, pożyczek szerokopasmowych, sztucznej inteligencji oraz technologii 5G. Znalazło się też miejsce na kwestie związane z funduszami FERC i KPO.

Pojawiły się tematy niesprawiedliwości w opłatach za dostęp do pasa drogowego i zagadnienia konkurencyjności przy korzystaniu z sieci POPC wraz z dostępem hurtowym okiem małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Omówiono zagadnienia z obszaru cyberbezpieczeństwa, oszustw telekomunikacyjnych oraz koncepcje, jak z nimi walczyć.

Kierunek Zachód!

Mali i średni operatorzy spotkają się ponownie pod koniec listopada na czwartym Lokalnym Zjeździe MiŚOT w Poznaniu. Omówione zostaną tam ważne zagadnienia ekonomiczne, prawne i strategiczne, które pomogą lepiej rozwijać się przedsiębiorcom.

Na Zjazd MiŚOT wciąż można  zarejestrować się pod adresem: https://misot.pl/zjazdy/#REJPOZ