Google zapłaci 16 mld złotych kary?!

493

Google, które wg Komisji Europejskiej narusza unijne prawo antymonopolowe jest zagrożone postępowaniem antymonopolowym, w wyniku którego mogłoby dojść do nałożenia na właściciela najpopularniejszej wyszukiwarki kary w wysokości 5 mld dolarów, czyli 16 mld złotych.

Komisja zarzuca Google, iż ten wykorzystując popularność swojej wyszukiwarki nieuczciwie promuje inne swoje usługi. Google w odpowiedzi na zarzuty Komisji przygotowało szereg zmian w swoim funkcjonowaniu, ale te nie zostały ocenione jako dostateczne przez KE. Negocjacje trwają dalej… a my tylko możemy sobie wyobrazić, jak duża stawka jest w grze.