TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Gminy Miedzichowo prowadzi konsultacje białych plam

Wójt Gminy Miedzichowo -Stanisław Piechota zaprosił mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych obszarów białych NGA zwanych białymi plamami. Konsultacje mają na celu określenie miejsc, w których brakuje dostępu do usług sieciowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Na tej podstawie zostanie ustanowiony obszar inwestycji w ramach projektu Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie gminy Miedzichowo.

W ramach prowadzonych w gminie Miedzichowo w województwie wielkopolskim konsultacji zbierane są trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców  telekomunikacyjnych. Celem działania jest sprawdzenie punktów adresowych, dla których przedsiębiorcy będą samodzielnie inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną. Wskazane w ten sposób adresy nie zostaną ujęte w zadaniach współfinansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Szerokopasmowego.

Telekomy powinny zgłaszać tylko takie inwestycje, które odbędą się bez wsparcia publicznego na ich realizację. Ponadto muszą to być inwestycje w budowę sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Do ogłoszenia o konsultacjach dołączone są formularze dla łatwiejszego  nich udziału. Jeden zawiera listę punktów adresowych będących białymi plamami NGA ułatwiającą orientację w sytuacji w gminie. Plany inwestycyjne zgłasza się również w załączonym formularzu.

Do zgłoszenia należy dołączyć :
– dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania firmy.
– informacja o szacowanej wartości inwestycji,
– harmonogram inwestycji,
– co najmniej dwa dokumenty potwierdzające planowanie inwestycji i potwierdzający dysponowanie finansami potrzebnymi do jej realizacji.

Plany należy zgłaszać poprzez e-mail: wajman@miedzichowo.pl lub ug-miedzichowo@post.pl.
Konsultacje społeczne potrwają do 6 kwietnia 2023 r.

Więcej informacji znajduje się w Ogłoszeniu Konsultacji Społecznych Gminy Miedzichowo.

 Źródło:miedzichowo.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze