Gmina przyjazna Małym i Średnim Operatorom Telekomunikacyjnym!

401

 

Kapituła oraz Stowarzyszenie e-Południe przyznali podczas 23. Konferencji „Miasta w Internecie”, po raz pierwszy w historii, w uznaniu za realizację działań zmierzających do synergii lokalnych samorządów z lokalnymi operatorami telekomunikacyjnymi w myśl hasła “MiŚOT – Łączymy lokalnie”, nagrodę „Gmina przyjazna MiŚOT” dla Gminy Prudnik. 

Należy wspomnieć, że Kapituła otrzymała nominację gminy Prudnik do nagrody od lokalnego MiŚOT-a: Internet Serwis. Fakt ten świadczy o tym, że między JST, a operatorami telekomunikacyjnymi istnieje chęć współpracy i wzajemnego doceniania dokonań.

Statuetkę odebrał burmistrz Grzegorz Zawiślak.

Gratulujemy!