Gmina Lelów podejmuje działalność w zakresie telekomunikacji

136

Prezes UKE poinformował o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji przez gminę Lelów (woj. śląskie). Wspomniana działalność polega na:

  • budowie, eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywaniu praw do infrastruktury telekomunikacyjnej;
  • dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej i zapewnieniu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej;
  • świadczeniu z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych na rzecz:
  1. przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
  2. użytkowników końcowych – w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz w aktach prawa unijnego.

Gmina Lelów – wraz z jednostkami samorządu terytorialnego – w 2015 r. zrealizowała projekt pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego (e-region częstochowski)”.

Treść informacji prezesa UKE dostępna jest na stronie BIP urzędu.

Źródło: bip.uke.gov.pl