Generator wniosków o dofinansowanie w ramach POPC

341

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało, że uruchomiło Generator wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Obecnie są dostępne dwa formularze wniosków: dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” oraz dla poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. Prace nad uruchomieniem kolejnych formularzy są w toku.
Źródło: Centrum Projektów Polska Cyfrowa