TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Funduszowy Pakiet Antywirusowy. Od 8 czerwca nabór wniosków

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać wkrótce z nowej formy pomocy – Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Jakie rozwiązania zawiera?

Funduszowy Pakiet Antywirusowy ma być uzupełnieniem tarczy antykryzysowej. Środki w tym pakiecie mają pochodzić wyłącznie z funduszy i programów unijnych. I co ważne, specustawa funduszowa ma mieć moc wsteczną – od 1 lutego 2020 r. Będzie obowiązywać do końca bieżącego roku.

Specustawa i Funduszowy Pakiet Antywirusowy zakłada nie tylko dotację na bieżącą działalność gospodarczą, ale również możliwość uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii. Wydłużone więc zostaną terminy składania wniosków w różnego rodzaju konkursach o granty i dofinansowania czy terminy na poprawę złożonych już wniosków. Oprócz tego specustawa ma również umożliwić udzielanie ulg w spłacie należności, przedłużenie terminów w postępowaniach administracyjnych czy zawieszenie i wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnej.

Z pomocy mogą skorzystać samozatrudnieni, mikro i małe firmy, ale te firmy będą mogły wnioskować o pomoc z regionalnego programu operacyjnego, podobnie zresztą jak mikro i małe firmy.

Jeśli zaś chodzi o średnie firmy – te będą mogły wnioskować w ramach programów operacyjnych Polska Wschodnia i Inteligentny Rozwój (w zależności od województwa). Dotacja obrotowa na bieżącą działalność gospodarczą może być dodatkowo przyznana jedynie tym firmom, które zanotowały spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu 2020 r. w stosunku do analogicznego miesiąca z 2019 r.

Pojawia się też więcej informacji na temat tego, na co będzie można przeznaczyć otrzymaną dotację na kapitał obrotowy. Przedsiębiorca będzie mógł m.in. sfinansować z tych środków wynajem powierzchni, media, ubezpieczenie, a także zakup towarów niezbędnych dla prowadzonej działalności.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nabór wniosków ogłosi prawdopodobnie 8 czerwca (Polska Wschodnia i Inteligentny Rozwój). Wnioski będzie można składać do końca roku. O przyznaniu pomocy decydować będzie kolejność złożonych wniosków.

Źródło: gov.pl

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze