TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Fibre to the home: warunek konieczny w Internecie Rzeczy?

Podczas przemiany gospodarki z przemysłowej na cyfrową, wiele państw postrzega Internet of Things – IoT (Internet rzeczy) jako rewolucyjny element przyszłości naszego życia codziennego. Lecz bez stworzenia odpowiedniego środowiska, obywatel Europy nie będzie mógł w pełni korzystać z jego możliwości. W rozmowie z Hartwigiem Hauberem, dyrektorem Generalnym FTTH Council Europe, dowiedzieliśmy się dlaczego technologia FTTH jest jednym z fundamentalnych warunków, które zapewnią efektywny rozwój IoT.

IoT obiecuje zmiany w wielu aspektach naszego życia. Ta szeroka definicja obejmuje „świat połączonych ze sobą urządzeń”, co oznacza wzajemne połączenie przez Internet przedmiotów codziennego użytku. Przedmioty te, od elektronicznych niań aż po lodówki, łączą się z siecią w celu wymiany informacji z użytkownikiem lub z innymi urządzeniami. Według przewidywań Komisji Europejskiej, do roku 2020 będzie na świecie przynajmniej 20 miliardów podłączonych urządzeń. Inni szacują tę liczbę dużo śmielej sugerując 50 miliardów urządzeń.
– Podczas, gdy społeczeństwo postrzega IoT jako rewolucyjny element przyszłości ich życia codziennego, przedsiębiorcy widzą w nim szansę na znaczny wzrost dochodów. I słusznie. Nie jest sekretem, że upowszechnienie IoT będzie miało znaczny wpływ społeczno-ekonomiczny na nasze społeczeństwo – mówi Hartwig Hauber, Dyrektor Generalny FTTH Council Europe.
IoT dzięki połączeniu odległych sobie urządzeń, może między innymi umożliwić zautomatyzowanie rozwiązywania problemów, z którymi borykają się różne przemysły, takie jak rolnictwo, służba zdrowia, przemysł energetyczny, ochrona i zarządzanie kryzysowe. Jako przykład można podać inicjatywę rządu Indii Digital India, która ma na celu przemianę Indii w społeczeństwo cyfrowe i gospodarkę opartą na wiedzy. Ich program rolnictwa przyjaznego klimatowi pozwala rolnikom używać technologii IoT do monitorowania temperatury zbiorników ze zbożem online i otrzymywania powiadomień w przypadku osiągnięcia temperatur niebezpiecznych dla zbiorów.

Internet Rzeczy to silna infrastruktura

Jednak, choć korzyści płynące z IoT są łatwo zauważalne, wiele państw i firm może nie być świadomych warunków koniecznych do rozwoju tej technologii. – Posiadanie silnej infrastruktury telekomunikacyjnej pełni kluczową rolę w przyszłości IoT, który stanowi główną bazę komunikacji połączonych ze sobą obiektów – mówi Hartwig. Według badań przeprowadzonych przez Accenture, liderzy biznesowi uznają słabą infrastrukturę ICT za największą przeszkodę w rozwoju IoT na świecie. – Technologia FTTH, która z roku na rok stale zyskuje popularność w Europie, jest oczywistym długofalowym rozwiązaniem zapewniającym wzrost rozwoju IoT – dopowiada dyrektor generalny FTTH Council Europe.
Nie trzeba być ekspertem telekomunikacji aby zrozumieć technologię FTTH, która jest obecnie jest najszybszym, najbezpieczniejszym i najbardziej niezawodnym z dostępnych rozwiązań dostępu do Internetu. Komunikacja światłowodowa, która kończy się na lub w lokalu abonenta, umożliwia transmisję danych na długie dystanse i charakteryzuje się wysoką prędkością przesyłu danych, wliczając w to również prędkość wysyłu. FFTH zapewnia również niską latencję, która jest zasadniczym wymogiem komunikacji w czasie rzeczywistym. Dlatego technologia FTTH jest ważnym, jeśli nie koniecznym, rozwiązaniem infrastruktury telekomunikacyjnej dla globalnego upowszechnienia połączonych ze sobą urządzeń.
– Jesteśmy dopiero w fazie kształtowania się tej technologicznej rewolucji, lecz trwają już dyskusje czy obecna sieć internetowa jest w stanie utrzymać rodzący się rynek IoT w niektórych regionach, nie mówiąc o miliardach urządzeń szacowanych na rok 2020 – wyjaśnia Hartwig. Gdy IoT naprawdę odniesie sukces, ilość podłączonych obiektów gwałtownie się pomnoży. Podczas gdy wiele podłączonych urządzeń operuje na łączach o niskiej przepustowości, co stanie się zatem w systemie w którym terabajty danych będą przechowywane w chmurze?
– Tego typu aplikacje nie będą działać zadowalająco jeśli niezawodne, wytrzymałe i szybkie połączenia szerokopasmowe nie będą powszechnie dostępne, tym bardziej, że telefonie komórkowe opierają się na stałych łączach. Prosty i szybki dostęp do Internetu pozwoli na przykład rolnikom monitorować ich zbiory za pomocą aplikacji na smartfona lub właścicielom fabryk kontrolować ich linie produkcyjne, nawet będąc poza miejscem pracy. Większe szybkości, w tym minimalna prędkość wysyłu, są niezbędne w utrzymaniu rozpowszechnionych już usług chmury. To samo dotyczy minimalnych parametrów latencji, które są niezbędne aby umożliwić pracę połączonych urządzeń w czasie rzeczywistym w przypadku usług eHealth, ochrony, energii, finansów, handlu i innych – podkreśla znaczenie FTTH Hartwig.
W rzeczywistości, trudno jest wyobrazić sobie jak IoT może sobie poradzić bez stabilnej, skalowalnej sieci połączeń serwerowych; i musi ona stać się wszechobecna.
– Spytajcie jakiegokolwiek naukowca: nie można sztucznie stworzyć nowego systemu jeśli nie spełnia się zasadniczych warunków. Szacuje się, że kraje skandynawskie, których przeciętne prędkości Internetu są jednymi z najwyższych w Europie, doświadczą najwyższego wzrostu i odniosą największą korzyść z wdrożenia technologii IoT. Jeśli każdemu domostwu na całym kontynencie zapewnimy niezawodne i szybkie połączenie światłowodowe, będziemy wreszcie przygotowani na nadejście Internet of Things.

Rzeczywistość rozszerzona

Innym trendem, nadchodzącym wraz z IoT, który prawdopodobnie również będzie wymagał generalnego wdrożenia światłowodów jest rzeczywistość rozszerzona. Jest to technologia wcielająca cyfrowe dane do świata rzeczywistego. – Połączenie IoT i rzeczywistości rozszerzonej jest nieuniknione; przewiduje się, że obie te dziedziny będą się w przyszłości mocno splatać. Dlatego niska latencja, którą może zagwarantować jedynie FTTH, jest kluczowa w przypadku rzeczywistości rozszerzonej i będzie miała także duży wpływ na IoT.
Jako, że zdążamy w kierunku świata, który zaczyna przypominać nasze najśmielsze sny science-fiction, FTTH jest prawdopodobnie jedynym niezawodnym i długofalowym rozwiązaniem, które znacznie umożliwi rozwój IoT i interakcję w czasie rzeczywistym pomiędzy miliardem połączonych urządzeń.

Źródło:

FTTH Council

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...