FG TIME już w poniedziałek

Premier Mateusz Morawiecki potwierdził udział w poniedziałkowym otwarciu Forum Gospodarczego TIME. W wystąpieniu ma odnieść się między innymi do Krajowego Planu Odbudowy. Forum to największe wydarzenie sektora ICT w rejonie CEE.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji podkreśla, że w tym roku ważnym elementem Forum będą konsultacje dotyczące ram prawnych transformacji cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym.

“Rozmiar rynku Unii Europejskiej daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe, jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych. Wspólne działanie pozwoli przyspieszyć przechodzenie od koncepcji do praktycznego wdrożenia zharmonizowanych rozwiązań” – czytamy w zapowiedzi.

Z ostatnich informacji wynika też, że udział w panelach i dyskusjach potwierdzili też między innymi:

 • minister Tadeusz Kościński, Ministerstwo Finansów
 • minister Ireneusz Zysk, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Annę Goławska – podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • Robert Tomanek – podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Jacek Oko – prezes UKE
 • Witold Kołodziejski – przewodniczący KRRiT
 • Krzysztof Szubert – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej, KPRM

Tematy zapowiadane na 13 FG TIME:

 • KPO – polityka społeczna i edukacyjna.
 • Ramy prawne gospodarki cyfrowej UE 2030.
 • Polska Gospodarka Cyfrowa w Europie 2030.
 • Regulacje i praktyka w realizacji cyfrowej wizji Europy 4.0.
 • Kierunek regulacji europejskich vs. realia w Polsce.
 • Jak finansować i budować sieci szerokopasmowe.
 • KPO – wsparcie dla MŚP w ramach realizacji polityki integracji rynkowej i konkurencyjności.
 • Kompatybilność transformacji przemysłu 4.0 i energetyki.
 • Gospodarka Wodorowa – szanse i zagrożenia.
 • Finansowanie odbudowy gospodarki po pandemii, w oparciu o budżet, środki unijne i prywatne.
 • Implementacja Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Przyszłość E-commerce.
 • Cyfrowe pieniądze – szansa, rewolucja, czy zagrożenie?
 • Przyszłość Cyfrowego Rynku Medialnego.
 • Suwerenność cyfrowa i cyberbezpieczeństwo.
 • Usługi sieci 5G i AI w gospodarce.
 • Cyfryzacja ochrony zdrowia.
 • Certyfikacja i regulacje w cyberbezpieczeństwie.

Organizatorzy: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Związek Cyfrowa Polska, Fundacja Digital Poland, Izba Gospodarki Elektronicznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Teraz Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Banków Polskich.

Forum Gospodarcze TIME odbędzie się On-line w dniach 8-11 marca 2021 r. Szczegółowe informacje, program rejestracja – fgtime.pl Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne.

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Węglarz, tel.: 504 278 770, e-mail: krzysztof.weglarz@kigeit.org.pl

Izabela Felińska, tel.: 515 120 265, e-mail: izabela.felinska@kigeit.org.pl Share