TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Europejski rynek centrum danych – status 2015

Centra danych nie są już elementem pobocznym na europejskiej arenie usług IT. Operatorzy data center dostarczają już nie tylko usługi kolokacji, zapewniające unikalną możliwość skalowalności czy zwiększonej kontroli swoich danych. Coraz częściej są partnerem dostawców chmury obliczeniowej lub sami wprowadzają taką usługę do swojego portfolio, wchodzą w kooperację z producentami sprzętu, wypracowując wspólne oferty “pod klucz” bądź świadczą usługi IT dla klienta indywidualnego oparte o własne rozwiązania i automatyzację provisioningu.
Te cechy wraz z obniżonymi kosztami i większą łatwością wykorzystania pozytywnie wpływają na rozwój rynku.
Wspomaga je coraz większa ostrożność w budżetowaniu projektów IT w połączeniu ze świadomością znacznej bariery wejścia i TCO budowy własnych serwerowni przez firmy nie specjalizujące się w tej działalności.
Europa centrów danych
W efekcie sektor usług data center w Europie w ciągu ostatnich 5 lat utrzymywał stałe tempo wzrostu. Trend ten jest w duży stopniu napędzany rosnącą potrzebą zachowania bezpieczeństwa danych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych firm.
Wśród wszystkich operatorów, Niemcy stanowią największy rynek usług kolokacji w Europie z udziałem rzędu 38% w 2014 roku, wyprzedzając Wielką Brytanię (25%) i Francję (14%).  Prognozy co do zachowania obecnego trendu pozwalają na szacowanie wzrostu przychodów z rynku kolokacji w Europie z 7,60 mld $ w 2014 roku do 15,5 mld $ w 2020 roku przy średniej rocznej stopie wzrostu na poziomie 12,71%. Niemcy, Wielka Brytania i Francja, które w największych stopniu przykładają się do tego wzrostu, łącznie odpowiadają za 77% przychodów z rynku europejskiego (źródło: Mordor Intelligence, 2014).
Przemysł, banki i zdrowie
Wzrost wykorzystania outsourcingu IT jest efektem postępującej cyfryzacji w poszczególnych sektorach rynku gospodarczego, spośród których kilka jest szczególne aktywnych. Sektor finansowy odpowiada obecnie za 23% europejskiego rynku kolokacji. Dominujący trend rozwoju usług dedykowanych dla klienta w instytucjach bankowych i finansowych implikuje rozwój analityki biznesowej, kanałów ecommerce czy mobile. To zaś nierozerwalnie wiąże się z coraz większym wykorzystaniem zarówno kolokacji jak i chmury obliczeniowej dla przechowywania i przetwarzania dużej ilości danych. Umocniający się po kilku latach bessy sektor przemysłowy powiązany jest z rosnącym popytem na dobra konsumpcyjne, co w efekcie przekłada się na rozwój warstw wsparcia informatycznego – kanałów dystrybucji, marketingu, sprzedaży – generujących popyt na usługi centrum danych. Stąd pierwsze miejsce przemysłu wśród odbiorców out-sourcingu IT z ponad 25% udział w rynku kolokacji.
Segment nowych technologii, choć obecnie odpowiada jedynie za 15% rynku, odznacza się znaczymy wzrostem, za który odpowiada lawinowo rosnąca potrzeba konsumentów w zakresie nowych aplikacji i rozwój Internet of Things, trendów mobile czy BYOD.
Sektor energetyczny stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi ze strategicznymi zmianami w zakresie źródeł energii i sposobów jest dystrybucji. Projekty z tym związane już generują olbrzymie zapotrzebowanie w zakresie rozwiązań BI, trend ten będzie się utrzymywał w przyszłości, rozwijając wykorzystanie outsourcingu IT przez firmy energetyczne. Sektor opieki zdrowotnej, choć wciąż raczkujący w zakresie wykorzystania nowych technologii, wykazuje się olbrzymią dynamiką zmian. Szacowany na 300 mln $ wartości w 2014 roku do 2020 ma osiągnąć poziom 700 mln$, głównie dzięki wzrostowi wykorzystania chmury obliczeniowej i rozwiązań Big Data.
Polacy nie gęsi
Ciekawie na tym tle wygląda rynek Europy Środkowej i Wschodniej oraz sama Polska.
W naszym kraju sektor IT w 2013 roku wyceniany był na 5,5 mld euro, a jego wzrost w okresie 2013 do 2018 prognozowany jest w trendzie 5,59% CAGR (średniej rocznej stopy wzrostu). Nie bez kozery austriacki audytor Kapsch BusinessCom określa Polskę „najbardziej dynamicznym regionem w całej Europie Centralnej”.
W 2014 r. całkowita powierzchnia centrum danych w regionie CEE szacowana była na 300 000 m2. Z tego ponad 35% przypada na Polskę, gdzie już w 2013 roku wartość usług data center przekroczyła 0,5 mld zł, a jej średnioroczny wzrost wynosi 15,6%. Polska jest liderem rynku CEE również w zestawieniu krajów o największym bezpieczeństwie dla infrastruktury centrum danych. Indeks „Data Center Risk 2013” Cushman&Wakefield lokaluje nas na 17 pozycji na świecie i 10 w Europie, tuż za takimi krajami jak Francja, Holandia i Szwajcaria a przed Irlandią (Tab. 1).
W świetle optymalizacji kosztów outsourcingu IT nie bez znaczenia są też sprzyjające warunku klimatyczne w naszym rejonie, umożliwiające uzyskanie wysokiej efektywności energetycznej centrum da- nych. Na potrzeby nowej inwestycji Beyond.pl przeprowadzono porównania profili temperaturowych Poznania i Redmond, siedziby centrum przetwarza- nia danych Facebook, które słynną z innowacyjnych wykorzystania freecoolingu. Jak widać (Rys. 1), lokalizacja w Wielkopolsce pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników, a odpowiednio zaprojektowane centrum danych gwarantuje PUE < 1,2.


Rafał Roszak

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Michal.Koch
Michal.Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...