Obchody Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa

378

 

Cyberhigiena i nowoczesne technologie – to tematy przewodnie tegorocznych obchodów Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (ECSM). W poniedziałkowej inauguracji polskiej edycji ECSM wziął udział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa to ogólnoeuropejska kampania organizowana – z inicjatywy Komisji Europejskiej – przez Europejską Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA). Przez cały październik we wszystkich krajach członkowskich organizowane będą wydarzenia, które mają podnieść świadomość na temat bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych technologii.

Polską edycję ECSM koordynuje Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Tegoroczną edycja ECSM swoim honorowym patronatem objęli Prezes Rady Ministrów, Ministrowie Cyfryzacji, Obrony Narodowej, Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przedsiębiorczości i Technologii, Spraw Zagranicznych, Infrastruktury, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski:

Takie wydarzenia jak Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa są istotne z uwagi na potrzebę budowania świadomość. To także okazja do współpracy z innymi państwami. Wspólnie powinniśmy poznawać nowe rozwiązania, wymieniać się doświadczeniami. A wszystko po to, by nasze cyberbezpieczeństwo podnieść na jak najwyższy poziom. Tylko wtedy będziemy zdolni do korzystania z nowoczesnych technologii, kiedy będziemy mieli gwarancję bezpieczeństwa ich wykorzystywania

Podczas poniedziałkowej inauguracji ECSM przedstawiciele NASK zaprezentowali m.in. raport o dezinformacji.

Jak wynika z badania internautów „Bezpieczne wybory. Badanie opinii o (dez)informacji w sieci” – ponad połowa ankietowanych (56,2%) spotkała się ze zjawiskiem dezinformacji w sieci. Najczęściej są to fake newsy (29,9%), trolling (15,6%), fałszywe konta internetowe (14,9%).

Ponad jedna trzecia internatów (37,1%) nigdy nie sprawdza, czy informacje, które czytają w sieci, są wiarygodnie, również ponad 1/3 (37,8%) robi to sporadycznie. Jedynie co czwarty badany (25,2%) zadeklarował, że dokonuje weryfikacji informacji stosunkowo często.

Z uwagi na swoją wieloaspektowość, zagrożenia związane z dezinformacją dotyczą nie tylko pojedynczych osób, ale i całego państwa oraz jego struktur, społeczeństwa oraz sposobu jego funkcjonowania i relacji społecznych. Wpływają także na politykę i biznes. W Państwowym Instytucie Badawczym NASK powstał właśnie raport na ten temat zatytułowany „Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej. Państwo. Społeczeństwo. Polityka. Biznes”, który podejmuje tematykę wyzwań związanych z dezinformacją we wszystkich tych aspektach.

W publikacji znalazły się artykuły przygotowane m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, CERT Polska czy Dyżurnet.pl.

[źródło: MC]