Europejski Fundusz Inwestycyjny szansą dla MŚP

Została podpisana umowa między Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Paneuropejskim  Funduszem Gwarancyjnym. Dotyczy ona nowej portfelowej linii gwarancyjnej leasingu z regwarancją. Udziela jej Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). To możliwość dla małych i średnich przedsiębiorstwa na finansowanie do 5,6 mld zł.

– Podpisana przez BGK umowa o nowej portfelowej linii gwarancyjnej to bardzo dobra wiadomość dla Polski i dla naszego sektora leasingu. Dzięki temu polskie firmy, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, skorzystają z instrumentów oferowanych na korzystnych warunkach dzięki gwarancjom w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego – zaznacza minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Łączny limit gwarancji z regwarancją EFI dla leasingodawców wynosi 4,5 mld zł. Przekłada się to na możliwe finansowanie MŚP do kwoty 5,6 mld zł.

Ta umowa to dotychczas największe wykorzystanie wsparcia na kryzys po COVID-19 jakie ustanowiły państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Paneuropejski Fundusz Gwarancyjny pozwoli Grupie EBI (Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny) zwiększyć wsparcie dla inwestycji do około 200 mld euro.

Polska przystąpiła do funduszu 15 października 2020 roku.  Pozwoli to korzystać ze wsparcia polskim przedsiębiorstwom, które zmagają się ze skutkami pandemii.

Pomoc udzielana jest bezpośrednio lub pośrednio przez krajowe instytucje finansowe. Mogą to być  banki komercyjne, instytucje finansowe i gwarancyjne, spółki leasingowe, fundusze kapitałowe (venture capital), spółki celowe, prywatne fundusze kredytowe i inne.

Źródło: gov.pl