ERP w chmurze także dla MŚP

70

Tempo wzrostu rynku ERP w chmurzeu utrzyma się na poziomie 13 proc. Oznacza to wzrost o 26 mln dolarów do 2026 r. Za cztery lata rynek osiągnie wartość 68 mld dolarów.

Tak przynajmniej szacuje Cloud-Based ERP Global Market Report 2022 opracowany przez The Business Research Company. Rozwiązaniem ERP (z ang. Enterprise Resources Planning) zainteresowane są nie tylko korporacje, co pozwala wskazać wzrost rynku na utrzymującym się poziomie 13 proc.

– Jesteśmy świadkami renesansu ERP. Przejście do chmury w konsekwencji prawdopodobnie zwiększy elastyczność systemów do zarządzania zasobami i procesami w firmach. Globalne korporacje przenosząc się do rozwiązań chmurowych w pewien sposób wymuszają na dostawcach ich ewolucję. Kierunek jest jasny: większa elastyczność, otwartość i mobilność ERP. A to zmiany, które mogą otworzyć ten rynek na mniejsze firmy, które porzucą arkusz kalkulacyjny i e-maile na rzecz dających się łatwo konfigurować rozwiązań do zarządzania biznesem – wyjaśnia Mariusz Gołębiewski z Abile Consulting.

Wyznacza to kierunek rozwoju ERP. To większa elastyczność oprogramowania i łączenie z nim przez API. Takie potrzeby wskazują sami odbiorcy tego rozwiązania. 36 proc. z nich widzi przyszłość ERP w elastycznych modułach, które ułatwiają rozbudowę systemu.

Konfiguracja oparta o szablony branżowe to także sposób na obniżenie kosztów wdrażania rozwiązania. Takie rozwiązania wskazują również eksperci Abile Consulting. Dla klientów oznacza to szybką migrację przy zmniejszonych kosztach i możliwość rozbudowy systemu. To z kolei pozwoli średnim i małym firmom na korzystanie z takich usprawnień.

Źródło: Computerworld.pl