EPIX o MiŚOT dla OSE

373

Na stronie internetowej EPIX-u pojawiła się informacja o nowym projekcie: Mały i Średni Operator telekomunikacyjny dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli MiŚOT dla OSE = MdO. Inicjatywa polega na zbieraniu w grupę MiŚOT, którzy posiadają w zasięgu swojej sieci placówki edukacyjne. Ma dać możliwość zapewnienia im transmisji no nowo powstającej OSE oraz reprezentowania ich interesów wobec podmiotów, które biorą udział w tworzeniu sieci, np. Ministerstwo Cyfryzacji czy Ministerstwo Edukacji.
Całość rozpoczyna się od zbadania potencjału grupy, czyli zbierania od MiŚOT informacji o możliwościach technicznych realizacji przyłączeń. Chodzi między innymi o 100 Mbps do placówek edukacyjnych i zbudowanie ich zestawienia. Na podstawie zebranych informacji podjęta będzie decyzja o realizacji kolejnych działań.
Więcej informacji można uzyskać na stronie EPIX: https://www.epix.net.pl/misot-dla-ose-pokazmy-nasz-potencjal-wazne-dla-kazdego-isp/