Emisja CO2 branży IT rośnie. Jak temu zaradzić?

3 proc. globalnej emisji CO2 to wynik działalności branży IT. Jej rozwój sprawia, że i emisja rośnie i zgodnie z przewidywaniami do 2040 r. ma stanowić 16 proc. emisji globalnej. Są jednak sposoby, by ograniczyć tę emisję i działać bardziej w nurcie eko.

Firma Evernex przygotowała opracowanie eksperckiego -tzw. white paper, w którym znalazły się nie tylko statystyki emisji CO2 branży IT i przewidywania z tym związane, ale również sposoby na obniżenie tej emisji.

– Przygotowaliśmy ten dokument, ponieważ pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie zielonego IT. Mamy nadzieję, że będzie cennym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych zrównoważonym rozwojem naszej branży. Chcemy zachęcić do dyskusji i wymiany doświadczeń i współpracy, ponieważ wierzymy, że to jedyna droga do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie transformacji całej gospodarki w kierunku zeroemisyjności – mówi Sebastian Pawlak, Managing Director NCSE Evernex Polska.

W opracowaniu Evernex znalazły się rozwiązania pozwalające minimalizować negatywny wpływ branży na środowisko i sposoby wspierające firmy w osiąganiu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Główne założenia to 3R – Repair, Reuse, Recycle (Naprawa, Refabrykacja, Recykling).

Nie wyrzucaj – naprawiaj

80 proc. całkowitej emisji CO2 w przypadku urządzeń, to kwestie ich produkcji, a dalsze użytkowanie to jedynie 20 proc. Dlatego istotne, by raz wyprodukowane i wdrożone do działania urządzenia służyły jak najdłużej. W tym celu 78 krajów ustanowiło przepisy regulujące e-odpady.

Sposobem na wydłużenie funkcjonowania sprzętu jest zawarcie umowy na serwis sprzętu IT z zewnętrzną firmą, która świadczy usługi serwisowe, gdy wygaśnie umowa pierwotna. Producentom sprzętu zależy na jego ciągłej sprzedaży i oferują jedynie naprawy oraz serwis w okresie gwarancyjnym. Później najchętniej wymieniłyby starsze modele nowymi.

Firmy zewnętrzne skupiają się na przedłużeniu funkcjonowania urządzeń przez ich serwisowanie także po zakończeniu wsparcia ze strony producenta. Pozwala to oszczędzić środowisku emisji związanych z produkcją nowego sprzętu. Firmom pozwala to zaoszczędzić pieniądze, które wydałyby na zakup  kolejnych urządzeń.

Refabrykacja – stary sprzęt jak nowy

Modernizacja sprzętu zwana refabrykacją pozwala na dostosowanie  urządzeń do aktualnych standardów i podniesienie ich wydajności. Dzięki temu można korzystać ze starszych urządzeń nie tracą na ich wydajności. Pozwala to na redukcję wpływu na środowisko i emisji CO2 przez zmniejszenie produkcji nowych urządzeń oraz ilości odpadów elektronicznych. Jednocześnie mniejsza produkcja to mniejsze wydobycie surowców naturalnych.

Takie podejście jest również korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Koszt refabrykowanego sprzętu jest przeważnie niższy niż zakup nowego. Jednocześnie nie traci się na jakości.

Refabrykacja jest istotna z uwagi na fakt, że 80 proc. śladu węglowego z całego okresu eksploatacji sprzętu IT to jego produkcja. Dzięki refabrykacji przedłuża się użytkowanie urządzeń, co pozytywnie wpływa na środowisko.

– Warto przy tym zauważyć, że według firmy analitycznej Gartner do 2025 roku aż 50 proc. dyrektorów IT będzie zobowiązanych do raportowania wskaźników związanych ze zrównoważonym rozwojem swojej organizacji – przekonuje Sebastian Pawlak.

Recykling – nowe życie starego sprzętu

W unijnej dyrektywie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) znajdują się obowiązki dotyczące odpowiedniej utylizacji e-odpadów. Ma to ograniczyć ich wpływ na środowisko.

Jednym z elementów takich działań jest recyling, który pozwala na odzyskanie elementów ze zużytego sprzętu w celu ich dalszego użytkowania. Chociaż całe urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji, to jego elementy mogą być wykorzystane do produkcji nowego lub refabrykacji innego urządzenia. Pozwala to na ograniczenie wydobycia surowców oraz mniejszą ilość odpadów, co ma dwojaki pozytywny wpływ na środowisko.

Recykling jako ważny element nowoczesnego zarządzania zasobami IT powinien być włączony do strategii zarządzania firmą w tej branży.

– Firmy mogą promować zrównoważone praktyki oraz oszczędzać cenne zasoby i środki finansowe. Wykorzystanie odzyskanych części na przykład do konserwacji czy refabrykacji, jest fundamentalne dla gospodarki cyrkularnej – wyjaśnia Sebastian Pawlak.

Warto też zwrócić uwagę na ochronę prywatności użytkowników sprzętu i zapobieganiu wyciekom danych, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku recykingu sprzętu. Usunięcie danych z dysków najlepiej powierzyć profesjonalnej firmie z certyfikatem, która zagwarantuje niedostanie siedanych w niepowołane ręce.

Źródło: media.neuron.pl