Efekty Programu Polska Cyfrowa w latach 2014-2020

80

Dzięki Funduszom Europejskim wykorzystywanym w Polsce w latach 2014-2020 nastąpił rozwój społeczno-gospodarczy. Efektem tych funduszy są setki tysięcy zrealizowanych projektów.

Fundusze Europejskie to inwestycje w transport drogowy, kolejowy czy lotniczy. To także rozwój innowacyjności, konkurencyjności gospodarki, prac badawczo-rozwojowych, innowacji społecznych, nowoczesnych form kształcenia czy ekologii. Obszary, które zmieniły się dzięki Funduszom Europejskim długo można wymieniać. Można je odnotować w infrastrukturze, środowisku, edukacji, ochronie zdrowia, przedsiębiorczości, cyfryzacji, kulturze czy dostępie do instytucji publicznych.

Polska Cyfrowa przygotowała podsumowanie mijającej perspektywy finansowej 2014-2020, by pokazać jak wiele zmian w Polsce udało się zrealizować.  Więcej na ten temat w przygotowanym filmie na temat wszechstronności i różnorodności projektów Programu Polska Cyfrowa w latach 2014-2020:

Źródło: polskacyfrowa.gov.pl