TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Drugie konsultacje w sprawie aukcji 5G

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił drugie konsultacje na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Przedmiotem konsultacji są trzy projekty związane z 5G. Konsultacje potrwają do 12 maja 2023 r.

6 kwietnia 2023 rozpoczęły się konsultacje Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. W postępowaniu rozpatrywane są trzy projekty:
– ogłoszenia o aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz,
– dokumentacja aukcyjna na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz,
– projekt rozstrzygnięcia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości – zostaną one wydane po przeprowadzeniu postępowania z art. 118c ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

To już drugie konsultacje będące przygotowaniem do aukcji 5G.

– Istotne zmiany dotyczące założeń aukcji dotknęły trzech obszarów. Pierwszym z nich jest sam przedmiot postępowania. Przychyliliśmy się do stanowisk operatorów i zdecydowaliśmy się na rozszerzenie czterech oferowanych bloków z 80 do 100 MHz, sieci prywatne z bloku „0”  przesuwając – z korzyścią także i dla nich – do innego zakresu. Co ważne, pomimo tego, że każdy z operatorów ma szansę otrzymać do swojej dyspozycji więcej pasma, to nie zmieniła się cena wywoławcza za blok i cały czas wynosi 450 mln zł. Liczymy na to, że operatorzy tę korzyść przełożą na budowę jeszcze lepszej jakości sieci dla klientów – wyjaśnia Jacek Oko, prezes UKE.

Rozdysponowanie częstotliwości z pasma 3,6 GHz w ramach aukcji pozwoli na dystrybucję częstotliwości z zakresu 3400-3800 MHz. Dzięki temu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym przydzielone będą bloki widma radiowego na potrzeby świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych. To szansa na rozwój technologii 5G.

– Istotną zmianą jest modyfikacja zobowiązań dotyczących pokrycia terytorium kraju. Zdajemy sobie sprawę, że wybudowanie sieci pokrywającej ponad 90 proc. obszaru przy naszej północnej i wschodniej granicy lądowej jest problematyczne ze względu na sytuację geopolityczną utrudniającą współpracę przy koordynacji międzynarodowej. Przychyliliśmy się do obiektywnych uwag, które napłynęły w procesie konsultacji  – mówi Jacek Oko – Z tego względu wskazaliśmy listę gmin z pasa granicznego na północy i wschodzie kraju, stanowiących obszar około 5 proc. Polski, które nie zostały objęte zobowiązaniem terytorialnym. Zapewnienie zasięgu poza drogami i gospodarstwami domowymi na tym terenie będzie wynikało jednak z decyzji biznesowych operatorów, z możliwym wsparcie za pomocą m.in. umowy inwestycyjnej. To narzędzie leżące w gestii Prezesa UKE pozwalającego na wskazanie, w porozumieniu z operatorem, obszaru do pokrycia w zamian za obniżenie rocznych opłat za użytkowanie częstotliwości – dodaje prezes UKE.

Termin wzięcia udziału w konsultacjach mija 12 maja 2023 r. Do tego czasu należy przesłać stanowisko konsultacyjne w wersji elektronicznej na adres e-mail dc.konsultacje@uke.gov.pl oraz do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko – drugie konsultacje aukcji 3,6 GHz”.

Materiały dostępne na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wyniki tego postępowania konsultacyjnego  będą ogłoszone  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Źródło: bip.uke.gov.pl, uke.gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze