Dofinansowanie szkoleń dla telekomunikacji

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne mogą starać się o dofinansowanie szkoleń z zakresu telekomunikacji czy cyberbezpieczeństwa. Operatorem projektu „Kompetencje dla sektora telekomunikacji” jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego.

W ramach działa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest projekt „Kompetencje dla sektora telekomunikacji”. Jego celem jest podniesienie do końca 2023 r.  kompetencji pracowników firm telekomunikacyjnych.

W projekcie można ubiegać się o dofinansowanie szkoleń czy doradztwa w zakresie szkoleń i usług rozwojowych. To przedsiębiorca telekomunikacyjny wybiera interesujące go zagadnienia, które muszą jednak znajdować się z Bazie Usług Rozwojowych . W niej firmy szkoleniowe rejestrują swoja ofertę usług rozwojowych.

Firma telekomunikacyjna może otrzymać dofinansowanie szkoleń lub doradztwa do 80 proc. kosztów netto. Mają być one zgodne z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. kompetencji w Telekomunikacji. Pozostałe 20 proc. ma pochodzić ze środków własnych przedsiębiorstwa.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie szkoleń w ramach projektu „Kompetencje dla sektora telekomunikacji” to  1 360 600,00 zł. W założeniu udział w projekcie ma wziąć 170 uczestników. Przyznawana kwota wsparcie to średnio  7 685,80 PLN na 1 Uczestnika/Pracownika MMŚP.

Więcej informacji:

Chęć udziału w projekcie można zgłosić przez Formularz zgłoszeniowy.

Źródło: darr.pl