Do 29 lipca przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenie, aby skorzystać z niższej taryfy prądu

353

 

Do 27 lipca 2019 r. specyficzne grupy odbiorców muszą złożyć swoim dostawcom energii elektrycznej stosowne oświadczenie, jeżeli chcą nadal w 2019 r. korzystać z niższych taryf stawek za energię elektryczną. Jeżeli takie oświadczenie złożą, do końca roku będą mogli korzystać z ubiegłorocznych stawek cen za prąd.

W nowelizacji ustawy, która zaczęła obowiązywać od 29 czerwca 2019 r. ustawodawca określił grupę odbiorców, która będzie mogła w okresie do końca 2019 r. nadal korzystać z niższych stawek prądu. Są to przede wszystkim odbiorcy pobierający energię na potrzeby gospodarstw domowych. Pozostałe podmioty, to:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych i
  • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Odbiorcy pobierający energię na potrzeby gospodarstw domowych nie są zobowiązani żadnym terminem. Pozostali muszą to zrobić do 27 lipca. Jako że termin ten wypada w sobotę, dlatego zostaje przesunięty na pierwszy dzień roboczy tj. 29 lipca 2019 roku.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy końcowego, mającą wpływ na utratę uprawnienia, odbiorca ten obowiązany jest do poinformowania o tym zdarzeniu przedsiębiorstwa energetycznego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia.

Treść ustawy i wzór wniosku znajdziecie na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1210/1

„W związku z dużym zainteresowaniem ułatwiamy wszystkim możliwość złożenia oświadczenia. Informujemy, że punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych pracują w sobotę, niedzielę, a w poniedziałek do północy” – poinformowało w piątek ME. Resort zaznaczył, że oświadczenie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 29 lipca br., a decyduje data stempla pocztowego.

[źródło: gofin.pl / inforfk.pl / bankier.pl]