Deklaracja o przyszłości internetu

112

Unia Europejska, Stany Zjednoczone i kilka innych podmiotów międzynarodowych zaproponowały 28 kwietnia deklarację dotyczącą przyszłości internetu, określającą wizję i zasady budzącego zaufanie internetu. Partnerzy wspierają internet przyszłości – otwarty, bezpłatny, globalny, interoperacyjny, niezawodny i bezpieczny – oraz potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz ochrony i poszanowania praw człowieka w internecie i w całym świecie cyfrowym.

Do tej pory 60 partnerów, w tym wszystkie państwa członkowskie, zatwierdziło tę deklarację, a oczekuje się, że w najbliższych tygodniach kolejne kraje pójdą za ich przykładem. Wykaz sygnatariuszy jest dostępny tutaj.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała:

– Internet zjednoczył ludzkość, tak jak nigdy wcześniej w historii. Dziś, po raz pierwszy, kraje z całego świata o podobnych poglądach przedstawiają wspólną wizję przyszłości internetu, aby zagwarantować, że wartości, które wyznajemy poza internetem, były również chronione w internecie. Chcemy sprawić, by internet stał się bezpiecznym miejscem i zaufaną przestrzenią dla wszystkich oraz by służył naszej indywidualnej wolności. Ponieważ przyszłość internetu jest również przyszłością demokracji i ludzkości.

Po raz kolejny pokazuje to, jak ważne jest zintensyfikowanie działań na rzecz obrony globalnego otwartego internetu, który jest siłą napędową gospodarek i społeczeństw na całym świecie.

Deklaracja dotycząca przyszłości internetu jest zgodna z prawami i zasadami mocno zakorzenionymi w UE i opiera się na deklaracji praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie, której podpisanie Komisja zaproponowała wspólnie z Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej.

Źródło: informacja prasowa Komisji Europejskiej