Czy wizja z „Raportu mniejszości” staje się naszą rzeczywistością?

254

Na Uniwersytecie w Chicago naukowcy opracowali sposoby przewidywania przestępstw z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jeśli komuś przychodzi na myśl „Raport mniejszości” Philipa K. Dicka, to nie jest to bezpodstawne.

Opracowany model jest w stanie przewidzieć przestępstwa i ich rodzaj z 90-cio procentową dokładnością. Przewidywania dotyczą najbliższego tygodnia i ośmiu amerykańskich miast.

Najpierw naukowcy opracowali oprogramowanie nazwane „urban twin”. Nawiązywało to do tzw. cyfrowych bliźniaków – digital twin. Oprogramowanie monitorowało przestępstwa z dwóch lat z Chicago. Następnie wykorzystując sztuczną inteligencję analizowano dane, co umożliwiło przewidywanie przestępstw w tym mieście w nadchodzących tygodniach.

W dalszej kolejności eksperyment rozszerzono o kolejne miasta. Sztuczna inteligencja potrafiła przewidzieć w każdym z nich 9 na 10 przestępstw, podając ich rodzaj i przybliżoną lokalizację.

Policja jest zainteresowana tym rozwiązaniem. Dostarczane w ten sposób dane pozwoliłyby na działania prewencyjne, które powstrzymałyby popełnienie przestępstw. Policja mogłaby reagować zanim przestępstwa zostałyby popełnione. Czy nie o tym był „Raport mniejszości? Fantazja na temat przyszłości Philipa K. Dicka staje się naszą rzeczywistością.

Źródło: Computerworld.pl