TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Czy rządowa platforma analityczna zagraża danym obywateli?

Rząd przygotowuje Zintegrowaną Platformę Analityczną. Ma to być supersystem przetwarzania danych. Jednak zastrzeżenia wobec niej ma Prezes UODO, RPO czy Panoptykon. Wątpliwości budzi jej zgodność z konstytucją i innymi aktami prawnymi w tym przepisami RODO.

Zintegrowana Platforma Analityczna przygotowywana jest od kilku lat. Ma to być centralny system analizy danych gromadzonych i tworzonych przez administrację publiczną oraz danych dostępnych z innych źródeł. Całość ma kosztować prawie 42 mln zł.

Ministerstwo cyfryzacji uznaje, że system musi powstać z uwagi na rozdrobnienie obecnych rozwiązań raportowych i analitycznych. Ma wspierać procesy zarządzania państwem poprzez wysokiej jakości analizy.

Źródłem udostępnianych na platformie danych ma być aż 20 różnych baz danych, rejestrów i systemów. Będą to dane o bardzo szerokim zakresie obejmujące dane osobowe wraz z numerem Pesel, liczbę i daty urodzin dzieci, liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych zasiłków lub świadczeń, wyniki egzaminów centralnych, numer REGON płatnika składek, informacje o stanie zdrowia i świadczeniach uzyskanych z systemu opieki zdrowotnej i inne. W sumie na liście jest ponad 70 różnych pozycji.

Z uwagi na zakres zbierania w systemie danych, jego powstanie budzi wątpliwości. Na przykład Panoptykonu, organizacji działającej na rzecz prawa obywateli do prywatności. Fundacja powołuje się na opinie przygotowane przez Pawła Litwińskiego, partnera w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych.

– Dane mają być wyłącznie pseudonimizowane, co jest sposobem zabezpieczenia danych, ale nie powoduje, że dane stają się anonimowe. A nawet gdyby były anonimowe, to i tak ZPA dałaby niespotykane dotąd narzędzie do analiz: demograficznych, społecznych, politycznych, finansowych i innych. A co państwo może zrobić z takimi informacjami? – pyta dr Paweł Litwiński, partnera w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych.

Wskazuje on także, że ani w ustawie ani w projekcie rozporządzenia nie znalazły się gwarancje dla bezpieczeństwa i poufności danych.

Panoptykon zauważa też, że zgodnie z projektem rozporządzenia minister właściwy ds. informatyzacji będzie mógł samodzielnie decydować o zmianie celów przetwarzania danych. Nie będzie tego kontrolowała opinia publiczna.

Zastrzeżenia wobec powstania ZPA ma także Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zwraca on uwagę na zawarte w projekcie zasady przekazywania pełnych danych osobowych pomijające przepisy ustaw, na podstawie których dane te są zbieranie.

RPO, Marcin Wiącek ma wątpliwości do kwestii legislacyjnych i konstytucyjnych w związku z projektem. Zwraca uwagę na szeroki zakres danych tworzących ZPA i uznaje, że jej funkcjonowanie powinno być uregulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Przy okazji zauważa niezgodność projektu z RODO.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odpiera zarzuty. Powołuje się na zapisanie przepisów RODO w ustawie o informatyzacji i uznaje, ze to wystarczy do zapewnienia konieczności zastosowania zasady minimalizacji danych w przypadku ZPA. Przypomina też o konieczności usuwania danych po czasie ich wykorzystania z bazy.

Kwestią wątpliwą pozostaje pseudonimizacja udostępnianych danych czy anonimizacja danych. Nie ma jasnych reguł na jakich miałoby się to odbywać i nie wiadomo, czy nie byłyby to procesy odwracalne.

Źródło: prawo.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...