TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Czy PLK zerwie umowę z Nokią?

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei w trakcie konferencji przedstawiała plany technologiczne. Planowane są inwestycje w tabor, ale także dalszy rozwój kwestii związanych z systemami bezpieczeństwa. Nie wiadomo, jak będzie wyglądać dalsza współpraca z Nokia, która odpowiedzialna jest za budowę systemu GSM-R – szkieletu sieci telekomunikacyjnej.

Jakub Karnowski mówi, że ogłoszenie wyników wyborów wpłynęło na sytuację w spółkach kolejowych. Informacjami o działaniach wewnętrznych mają dzielić się nawet sami ich pracownicy.

— Atmosfera jest nerwowa. Z moich informacji wynika, że trwa niszczenie dokumentacji związanej z umowami public relations, obsługą marketingową czy dostawą towarów. W szczególności dokumentacji dotyczącej Fundacji Kolejowej – opowiada Jakub Karnowski, prezes grupy PKP w latach 2012-15.

Takie nerwowe ruchy na pewno nie wpłyną pozytywnie na kontynuację prowadzonych prac chociażby w zakresie budowy systemu GSM-R.

Problemy z inwestycją

PKP Polskie Linie Kolejowe, spółka odpowiedzialna za utrzymanie i rozbudowę sieci dróg kolejowych nie ma łatwej sytuacji. Jednym z problemów jest ten związany z budową systemu GSM-R, szkieletu sieci telekomunikacyjnej. Pozwala on na wprowadzenie systemów zarządzania ruchem kolejowym i systemów bezpieczeństwa. Jest to niezbędne do uruchomienia kolei o prędkości powyżej 160 km/h.

Polska to ostatni kraj w UE bez tego systemu. Nieprawidłowości w trakcie realizacji nie niosą nadziei na szybką zmianę sytuacji. Przetarg PKP PLK rozstrzygnęła w 2018 r. i już na tym etapie pojawiło się sporo opóźnienie. Zwycięska okazała się oferta fińskiej Nokii na kwotę 2,5 mld. Realizacja zakładała współpracę z polskimi podwykonawcami.

W ramach kontraktu prowadzone miały być prace na 14 tys. km kolejowych tras. Stanąć miało 1,3 tys. masztów telekomunikacyjnych i zostać położone 10 tys. km światłowodów. Chociaż budowa ruszyła, to od początku obarczona jest kolejnymi błędami. Najpierw błędy w dokumentacji, potem bałagan organizacyjny i w końcu kłopoty niektórych podwykonawców. Rezultatem było wstrzymanie prac.

W trakcie trwania pracy udało się ukończyć jedynie niewielką część infrastruktury. Nie pomagały zmiany w PKP PLK, w której co kilka miesięcy kto inny obejmował stanowiska dyrektora odpowiedzialnego za realizację umowy.

Planowane powstanie nowego rządu i prawdopodobne zmiany, jakie pociągnie to w spółkach kolejowych, to kolejna kłoda na drodze do realizacji inwestycji.

Nokia chce wypracować porozumienie

Nokia w kwietniu 2023 r. skierowała sprawę do mediacji w Prokuratorii Generalnej, która reprezentuje interesy skarbu państwa. Celem działań ma być wypracowanie porozumienia pozwalającego na kontynuację i dokończenie inwestycji.

— Nie poczyniono w zasadzie żadnych ustaleń technicznych i finansowych  — mówi anonimowy informator znający kulisy rozmów między stronami.

System GSM-R miał być operacyjnie gotowy do pracy w maju 2023 r. Nadal nie jest i nie wiadomo, kiedy będzie.

– Wygląda to tak jakby zarządzający PKP PLK, którzy nie potrafili wybudować GSM-R, teraz w ramach powyborczej gry utrudnią jego ukończenie swoim następcom – stwierdza Arnold Bresch, odpowiadający w zarządzie PKP PLK za inwestycje.

Jeśli kontrakt zawarty z Nokią zostanie wypowiedziany, to jeszcze bardziej opóźni to prace nad kolejowymi systemami bezpieczeństwa. Konsekwencją będzie odłożenie w czasie wprowadzenie KDP (Kolei Dużych Prędkości)

— Wypowiedzenie umowy z Nokią na budowę GSM-R sparaliżuje proces cyfryzacji polskich kolei, który i tak jest już opóźniony — ostrzega Piotr Kubicki, ekspert Telko/IT, członek Rady Izby Kolei.

Jest jeszcze nadzieja na wypracowanie porozumienia z Nokią. Firma niedawno przedłużyła gwarancje należytego wykonania systemu GSM-R do końca grudnia. Jest zatem czas na zakończenie sporu i wypracowanie porozumienia, które umożliwi dokończenie projektu. To będzie wymagało od nowego rządu szybkiej reakcji. W przeciwnym razie sprawa może trafić do międzynarodowego arbitrażu.

Źródło: onet.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze