Czy mobilność może być niebezpieczna dla polskich firm?

396
Kiev, Ukraine - October 17, 2012 - A logotype collection of well-known social media brand's printed on paper. Include Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Vimeo, Flickr, Myspace, Tumblr, Livejournal, Foursquare and more other logos.

Z badań przeprowadzonych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska wynika, że ponad 60 procent ankietowanych firm uważa, iż rozwiązania mobilne, takie jak na przykład aplikacje czy chmura obliczeniowa, pozwalają na budowanie przewagi konkurencyjnej. Warto jednak zaznaczyć, że połowa z nich jest zdania, że niosą one także ze sobą zagrożenia bezpieczeństwa informatycznego. Więcej obaw mają kierownicy IT, mniej prezesi firm.
Kierownicy IT zdecydowanie częściej twierdzą, że mobilność to zagrożenie. Jak wynika z badań, 24 procent przedsiębiorstw ma z tym duże problemy. Najczęściej są one związane z brakiem polityki korzystania z urządzeń mobilnych. 63 procent uczestników badania przyznaje, że ich pracownicy korzystają ze służbowych telefonów do obsługi prywatnej poczty. 42 procent korzysta natomiast z prywatnych telefonów do obsługi firmowej poczty.
Wśród badanych branż to firmy usługowe najczęściej pozwalają na korzystanie ze służbowej poczty na prywatnym urządzeniu i odwrotnie. Firmy z tej branży, w porównaniu do innych branż, znacznie częściej planują podniesienie wydatków na bezpieczeństwo IT.
Źródło: Telko