Czy da się przeciwdziałać stresowi, który powoduje wykorzystanie technologii do nadzoru pracy?

62

Technostres to stres związany z wykorzystaniem technologii do nadzoru pracy. Wraz z rozwojem technologii i zakresem jej wykorzystywania w pracy, poziom tego stresu rośnie. Teraz Parlament Europejski domaga się od UE walki z nim.

501 głosami za, 47 przeciw i 85 wstrzymującymi  przegłosowano  rezolucję, w której PE dostrzegając korzyści płynące z pracy w domu jednocześnie dostrzega zagrożenia z tym związane.

Rozwiązanie, które na szeroką skalę wymusiła na nas pandemia, pozwala na większą elastyczność w pracy, jednocześnie rozmywa granice między pracą a życiem prywatnym i powoduje technostres.

Wpływ na zdrowie psychiczne pracowników ma kontrola i nadzór z wykorzystaniem technologii. Są to zarówno oprogramowanie i narzędzia AI, jak i zdalne monitorowanie postępów i wydajności. Te rozwiązania sprawiają ,że pracownicy coraz bardziej czują się jak trybiki przesuwane mechanicznie w wielkiej machinie firmy.

Dodatkowymi aspektami podnoszącymi poziom stresu jest niepewność finansowa, strach przed bezrobociem, ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej czy izolacja.

Obciążeniem dla psychiki jest też przechodzenia na pracę online dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Dlatego europosłowie wzywają UE i państwa członkowskie do wprowadzenia szerokiego systemu przeciwdziałania tym negatywnym aspektom pracy online. Powinny być to programy związane ze Strategią Zdrowia Psychicznego UE, Europejską Strategią Opieki i krajowymi planami, ale również programy walki z przepaścią cyfrową i podnoszenie poziomu umiejętności cyfrowych obywateli i obywatelek UE.

Konieczne są dalsze regulacja pracy cyfrowej dla ochrony zdrowia psychicznego. Komisja Europejska, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz państwa członkowskie UE mają za zadanie uwzględniać zdrowie psychiczne w planach kryzysowych i na wypadek pandemii.

– Przekonanie, że UE nie ma żadnej roli ani kompetencji w tych kwestiach, jest zupełnym wymysłem. Zdrowie psychiczne obywateli powinno leżeć u podstaw naszej pracy i musimy współpracować, aby poradzić sobie z problemami zdrowia psychicznego –  powiedziała sprawozdawczyni rezolucji, irlandzka europosłanka Maria Walsh.

Źródło: cyberdefence24.pl