Czy czujemy się wykluczeni cyfrowo?

343

Z badania przeprowadzonego przez MasterCard, które dotyczyło postrzegania włączenia cyfrowego jako elementu wyrównującego szanse społeczne, wynika, że Polacy wypadają lepiej niż średnia europejska, jeżeli chodzi o poziom zaawansowania w korzystaniu z nowych technologii.
Dotyczy to nie tylko posiadania przez Polaków sprzętu elektronicznego, takiego jak komputer, laptop, czy smartfon (83 procent wskazań wobec średniej europejskiej 79 procent), ale również dostępu do internetu, również poza domem (71 procent w Polsce na tle 65 procent w Europie) oraz zakupów online (83 procent w Polsce na tle 78 procent w Europie). Chętniej, niż inni Europejczycy korzystamy też z płatności elektronicznych (83 procent na tle średniej 69 procent). Ankietowani pytani o korzyści wynikające z pełniejszego włączenia cyfrowego wymieniali przede wszystkim korzyści osobiste, takie jak np. lepsza informacja (ponad 80 procent). Częściej niż inni Europejczycy wymieniają możliwości podtrzymania interakcji społecznych: elastyczność w kontaktach online (69 procent) i lepszy kontakt z innymi (65 procent). Stosunkowo rzadko Polacy zwracali uwagę na tzw. „dobro ogółu”, jakim jest przyspieszenie wzrostu gospodarczego kraju – tylko 20 procent.
Zdaniem ankietowanych w badaniu MasterCard najważniejszymi przyczynami wykluczenia technologicznego są: brak edukacji i kształcenia cyfrowych umiejętności (54 procent) oraz nierówności w poziomie dochodów w kraju (50 procent), ale już raczej nie brak dostępu do technologii (tylko 30 procent odpowiedzi). 43 procent badanych Europejczyków, jako jeden z powodów wykluczenia cyfrowego, wskazało właśnie niechęć do poznawania nowych technologii.
Źródło: Telko