TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Cykl Forum Ochrony Danych Osobowych w Katowicach

7 grudnia 2015 roku w Katowicach odbędzie się pierwsze z kilkunastu planowanych wydarzeń składających się na cykl Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami Górnośląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych są Ariergarda Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Autorzy wydarzenia planują w 2016 roku szereg spotkań, których założeniem jest prowadzenie działalności podnoszącej świadomość i wiedzę obecnych i potencjalnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Administratorów Danych Osobowych, a także osób zainteresowanych problematyką ochrony danych osobowych. Oprócz Katowic planowane są spotkania w ośrodkach takich jak: Wrocław, Poznań, Kielce, Rzeszów, Trójmiasto, Bydgoszcz, Toruń czy Białystok.
Górnośląskie Forum Ochrony Danych Osobowych daje możliwość zdobycia i poszerzenia posiadanej wiedzy, uczestnictwa w wykładach, a także rozmowach panelowych z ekspertami i wybitnymi praktykami, którzy działają w obszarze ochrony danych osobowych oraz wielu zagadnień związanych z ochroną prywatności w Polsce.
Udział w Forum to doskonała okazja do spotkania z osobami zajmującymi się na co dzień problematyką ochrony danych osobowych, wymiany doświadczeń a także możliwość skonsultowania problemów z najlepszymi ekspertami w kraju. Prelegenci Forum to specjaliści oraz praktycy, których prace miały istotny wpływ na kształt Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, mający istotny wkład w kształtowanie się zagadnień związanych z ochroną danych osobowych na terenie naszego kraju. Wykładowcy Forum to znamienici przedstawiciele Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Celem tej edycji Forum jest omówienie: nowych obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, roli ABI w jednostce, kwestii sprawdzeń, dokumentowania zbiorów danych osobowych czy systemów ochrony danych osobowych.
Wśród prelegentów uczestnicy będą mogli skonsultować swoje problemy między innymi z Maciejem Byczkowskim Prezesem Zarządu ENSI i Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (od 2007 r.), który Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2004 – 2013). Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2007 – 2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców (2011 – 2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – deregulacja IV (2014) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI (2014 – 2015).
Uczestniczy również w pracach nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Tegoroczne forum koncentruje się w szczególności na kwestiach nowych obowiązków zabezpieczania danych osobowych po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, nowego statusu i zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, roli ABI jako nie tylko audytora i nadzorcy, wykonywania sprawdzeń zgodności przetwarzania danych przez ABI, zmian zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych oraz relacji pomiędzy systemem ochrony danych osobowych a systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności i normy PN-EN ISO IEC 27001:2014-12. Szczególna uwaga poświęcona zostanie rozpatrzeniu i analizie, razem z naszymi ekspertami, indywidualnych przypadków na podstawie pytań uczestników Forum.
Już dziś zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami organizowanego wydarzenia oraz rejestracji na stronie GFODO. Do zobaczenia w Katowicach 7 grudnia 2015 roku!

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...