Cyfryzacja samorządów

362

Elektroniczny obieg dokumentów, internet dla szkół, terminale do płatności online w gminach. Resorty cyfryzacji i rozwoju prześcigają się w pomysłach nowych rozwiązań. Tylko czy nowinki się przyjmą? Do końca lata mają być przedstawione szczegóły projektu EZD RP, czyli jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji rządowej, który ma być dostępny także dla samorządów. I wreszcie wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów z prawdziwego zdarzenia. EZD RP to połączenie już wdrożonego i coraz popularniejszego w samorządach systemu opracowanego w urzędzie wojewody podlaskiego – EZD PUW. W systemie tym funkcjonuje już cała sieć współpracujących ze sobą urzędów rządowych, samorządowych oraz uczelni wyższych Do prac nad nim włączono Centralny Ośrodek Informatyki oferujący system eDOK.
Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”