Cyfryzacja francuskiego wojska w toku

9

Francja rozwija swoje siły zbrojne w domenie cyber. Przeznaczy na to setki milionów euro. Podstawą będzie sztuczna inteligencja i chmura.

Armia francuska uznaje, że to połączone systemy tworzące strukturę sieciową będą przyszłością sił zbrojnych. Dlatego koncentruje się na scalaniu m.in. bezałogowców, rozwiązań z zakresu łączności, pojazdów naziemnych i myśliwców, by uzyskać efekt synergii. To wszystko wymaga kładzenia dużego nacisku na cyberbezpieczeństwo .

Francuskie siły zbrojne chcą wykorzystać potencjał technologii cyfrowych. Stawiają na sztuczną inteligencję i chmurę. Już w 2022 roku budżet Francji na obronność w domenie cyber wynosił 231 mln euro. Przeznaczane jest to na inwestycje w czterech głównych obszarach:

  1. Szyfrowanie i systemy zarządzania zabezpieczeniami oraz rozwiązania konieczne do kontroli dostępu oraz wymiany informacji niejawnych.
  2. Cyberobrona – zakup i rozwój systemów wykrywania ataków, inwestycje związane są z modernizacją francuskiego dowództwa cyberobrony COMCYBER, którego zadaniem jest wykrywanie, identyfikacja i przewidywanie zagrożeń oraz skuteczne prowadzenie dochodzeń.
  3. Operacje wpływu – w 2022 roku kluczowym jest zapewnienie siłom zbrojnym narzędzi do monitorowania, śledzenia i identyfikacji działań przeciwnika w infosferze.
  4. Cyberofensywa – rozwój ofensywnych cyberzdolności i zintegrowanie ich z tradycyjnymi możliwościami sił zbrojnych.

Źródło: cyberdefence24.pl