Cyfryzacja firmy szansą na rozwój

406
Digital Electronic Advanced Technology Share Concept

Cyfryzacja to w dzisiejszych czasach konieczność. Takie podejście bez wątpienia stwarza szansę na osiągnięcie lepszej efektywności i zwiększenie konkurencyjności. Digitalizacja obejmuje obecnie wszystkie dziedziny życia i gospodarki. Nie zawsze mamy świadomość tego, że żyjemy w rzeczywistości cyfrowej, choć z pewnością każdemu z nas trudno byłoby wyobrazić sobie współczesny świat bez takich mobilnych rozwiązań jak e-mail, komunikatory internetowe, smartfony czy laptopy. Na naszych oczach zmienia się również środowisko pracy, zacieśniają wzajemne powiązania przedsiębiorstw i klientów. Konsumenci najczęściej oczekują możliwości komunikacji z wybranym dostawcą za pośrednictwem internetu. Tam też szukają nowych partnerów biznesowych

„Bez cyfrowej strategii biznes nie może efektywnie się rozwijać. Obecnie sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem każdej wielkości wymaga nowoczesnych narzędzi, wspomagających przetwarzanie i analizę informacji – uważa Mateusz Macierzyński, menedżer ds. systemów ITS w firmie Konica Minolta. – Ucyfrowienie wniosło rewolucyjne zmiany w społeczeństwach i gospodarkach, a firmy, aby sprostać rosnącym wyzwaniom, powinny szukać nowatorskich rozwiązań.”

Polska na tle Europy

Komisja Europejska od 2015 roku monitoruje konkurencyjność cyfrową państw członkowskich. W raporcie roku 2019, dotyczącym indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) Polska zajęła 25 miejsce wśród 28 krajów, wyprzedzając Grecję, Bułgarię i Rumunię. W ciągu ostatnich kilku lat wynik naszego kraju poprawił się, ale wzrosła też średnia w całej Unii Europejskiej. Dlatego Polsce nie udało się awansować w rankingu ogólnym.

Jeśli chodzi o wdrażanie technologii cyfrowej w przedsiębiorstwach, Polska zajmuje obecnie 26 miejsce wśród krajów UE. Sprzedaż w internecie prowadzi 12% firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. To więcej niż w poprzednim badaniu DESI, ale nadal poniżej unijnej średniej, która wynosi 17%. Średnio 7% obrotów MŚP stanowi sprzedaż internetowa. Z elektronicznych narzędzi wymiany informacji korzysta 26% przedsiębiorstw. Tutaj nastąpił postęp, bo w 2016 roku wskaźnik ten miał 21%.

Wśród kluczowych osiągnięć naszego kraju autorzy raportu wyróżniają cyfrową transformację opieki zdrowotnej. Szczególnie pilotażowy projekt e-recept i skierowań elektronicznych oraz system elektronicznych zwolnień chorobowych. Od 1 stycznia 2020 e-recepty staną się obowiązkowe w całym kraju, a rok później taki wymóg dotyczyć będzie także skierowań elektronicznych. Z raportu wynika również, że większym zaangażowaniem w procesie cyfryzacji powinna wykazać się administracja. Pod względem cyfrowych usług publicznych Polska zajmuje 23 miejsce w UE, to znacznie poniżej średniej unijnej. Zapewne właśnie dlatego z usług administracji elektronicznej aktywnie korzysta tylko połowa użytkowników internetu w Polsce.

Cyfryzacja szansą na rozwój

Digitalizacja jest procesem złożonym. Od kierujących przedsiębiorstwem wymaga określenia wizji i celu. W proces zmian muszą być również zaangażowani pracownicy, którzy nowe rozwiązania będą wykorzystywać. Dotyczy to właściwie każdego podmiotu, niezależnie od jego wielkości. Konica Minolta proponuje firmom rozwiązanie o nazwie Workplace Hub. Składa się na nie sprzęt, oprogramowanie oraz zestaw usług. Dostępne w ramach tego systemu autorskie narzędzia Workplace Go i Workplace Doc zapewniają zautomatyzowane przetwarzanie informacji i dokumentów oraz digitalizację i usprawnienie wybranych procesów biznesowych. Oprogramowanie to może być zintegrowane z systemami finansowo-księgowymi, sprzedażowymi, a także kadrowo-płacowymi. Workplace Hub to prawdziwy wirtualny pracownik, który w cyfrowym świecie biznesu odnajduje się jak nigdy. Kompleksowo i proaktywnie łączy usługi IT, sprzęt i oprogramowanie w jeden sprawny organizm. Workplace Hub rozwiąże skomplikowane kwestie z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego czy digitalizacji. Mateusz Macierzyński z Konica Minolta podkreśla, że jest to niezwykle ważne w obecnej sytuacji na rynku pracy, ponieważ przedsiębiorstwa nie zawsze mają możliwość zatrudnienia wykwalifikowanego informatyka. Dzięki Workplace Hub nawet małe i średnie firmy zyskują dostęp do narzędzi obecnych do tej pory głównie w największych przedsiębiorstwach.

Każda zmiana, w tym cyfryzacja, powinna wynikać z konkretnych potrzeb biznesowych. Ułatwia to wybór rozwiązań adekwatnych do wyznaczonego celu. Inwestowanie w technologię cyfrową pozwala optymalizować procesy, które dzięki temu staną się szybsze i bardziej wydajne. Firmy zyskają w ten sposób nowe możliwości rozwoju oraz czas, który mogą spożytkować na poprawę konkurencyjności.

(na podstawie materiałów prasowych Konica Minolta)

Konica Minolta dostarcza kompleksowe usługi IT, oferując szeroki wachlarz rozwiązań optymalizujących procesy biznesowe w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Firma posiada w swoim portfolio rozwiązania w zakresie infrastruktury IT i bezpieczeństwa. Jest również liderem na rynku druku produkcyjnego i przemysłowego oraz czołowym dostawcą biurowych urządzeń wielofunkcyjnych. Konica Minolta specjalizuje się w doradztwie biznesowym i nowoczesnych technologiach, dostarczając szereg wiodących na świecie systemów i metod druku. Regularnie inwestuje w badania i rozwój, wyznaczając przy tym wysokie standardy na rynku. Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy Konica Minolta, Inc. Z siedzibą w Japonii. Dysponuje najbardziej rozbudowaną strukturą obsługi serwisowej i sprzedażowej w Polsce, obsługując klientów w 15 oddziałach w całym kraju.